ייצוגית בהיקף של 6 מיליון שקל נגד תע”ש: החברה ניכתה את דקות ההפסקה ממאבטחי המפעל

בבקשה נטען כי חישוב משך העבודה של העובדים בקיזוז "הפסקה" בהם נדרשו המאבטחים לעמוד לרשות החברה, הוא בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה, וכי התנהלות זו של החברה הייתה שיטתית לאורך כל שנות העסקתם

תעש מערכות

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 6 מיליון שקל הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד תע”ש מערכות בטענה להפרתה את חוק שעות עבודה ומנוחה.

במבוא לבקשה שהוגשה על ידי נתנאל כפיר שעבד כמאבטח במפעל גבעון של החברה הסמוך לעיר רמלה (בתפקיד סייר ומוקדן). נאמר כי עניינה הוא בניכוי זמן שהוגדר על ידי החברה כ”זמן הפסקה” (ככלל מדובר על 24 דקות בכל משמרת) משעות העבודה עבורם שולם שכרם של עובדי האבטחה בחברה.

לטענת המבקש החברה ניכתה שכר בגין פרק זמן בו היו המאבטחים כביכול בהפסקה שאינה נכללת בשעות העבודה שיש לשלם עבורם שכר, על אף שבהתאם לכל המבחנים שנקבעו בדין, מדובר בזמן שיש להחשיבו כזמן עבודה ולא כזמן הפסקה.

בבקשה נטען כי חישוב משך העבודה של העובדים בקיזוז הפסקה בהם נדרשו המאבטחים לעמוד לרשות החברה, הוא בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה, וכי התנהלות זו של החברה הייתה שיטתית לאורך כל שנות העסקתם של עובדי מחלקת האבטחה בשבעת מתקניה ברחבי הארץ. לטענת המבקש על החברה היה לשלם שכר בגין כל המשמרת ולא לנכות זמן הפסקה מהשעות עבורם שולם שכר.

אשר על כן מתבקש בית הדין לחייב את החברה לשלם לעובדים הללו את כלל הסכומים בגין שעות העבודה שלא שולם עבורם שכר במהלך תקופת העסקתם על ידה בגין כל משמרת. בנוסף לחייבה לפצות את עובדיה אשר עבדו בשתי משמרות מבלי שניתנה להם הפסקה של 8 שעות לפחות בין שתי המשמרות.

בבקשה נאמר כי כפועל יוצא מהפרטתה של תעש מערכות והעברת הבעלות בה לידי אלביט, הועברה מחלקת האבטחה לחברת מודיעין אזרחי ועובדיה פוטרו.

למיטב ידיעת המבקש חברת מודיעין אזרחי שילמה ומשלמת לעובדי מערך האבטחה שלה תשלום עבור כל המשמרת ללא ניכוי פרק זמן כהפסקה, וכי המדובר באותם המתקנים ובאותה הפעילות, ועל כן אין סיבה להבדל בין התנהלותה של תעש מערכות לבין התנהלותה של מודיעין אזרחי.

תגובת תע”ש: “אנו לומדים את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהתקבלה השבוע ונגיב בבית הדין”.

Be the first to comment

Leave a Reply