ייצוגית בסך 205 מיליון שקל נגד אל על

לטענת התובעים, אל על משלמת אש"ל לעובדיה, אך תשלום זה אמור להיות חלק אינטגרלי מהמשכורת, כאשר הוא מוסווה פיקטיבית כתוספת מחוץ לשכר. האש"ל מחושב על בסיס שעות טיסה, כאשר בשעות אלו האש"ל לא מנוצל על ידי העובדים

מטוס באוינג אל על - ויקפדיה
מטוס באוינג אל על - ויקפדיה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 205 מיליוני שקל הוגשה נגד אל על בטענה כי התשלום המשולם לאנשי צוות האוויר וצוות דיילי האוויר במטבע זר על בסיס שעתי והמכונה על ידי החברה “תשלום החזר הוצאות אש”ל”, אינו מהווה באמת החזר הוצאות אלא הוא שכר עבודה לכל דבר ועניין.

לטענת המבקשים, דב ירום שעבד כטייס בחברה, אמיר יאיר ואופק לוי דיילי אוויר, במהלך הטיסה ולמעשה בכל זמן שהייתו של איש הצוות בתוך המטוס, איש הצוות לא צריך להוציא, אינו יכול להוציא, ולא מוציא בפועל הוצאות אש”ל מסוג כלשהו, ואף על פי כן משלמת אל על אש”ל טיסה ואש”ל שהייה עבור כל שעה בה איש הצוות מצוי במטוס.

בבקשה נטען, כי קיימות קבוצות משמעותיות של אנשי צוות המקבלים את תשלומי האש”ל, הן הטיסה והן השהייה, למרות שבאופן קבוע הם לא מבצעים כל שהייה אמתית בחו”ל במהלך החודש שבגינו שולמה המשכורת. המבקשים סבורים כי דמי האש”ל טיסה ושהייה אינם יכולים להוות תשלום עבור החזר הוצאות אש”ל ממשיות, אלא הם תשלום שכר עבודה לכל דבר ועניין.

בבקשה נטען, כי במסגרת ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים, המסדירים את תנאי העסקתם של עובדי אל על, קיימות הוראות המגדירות את התשלומים המכונים אש”ל כהחזר הוצאות שאינן חלק מהשכר, וקובעות לכאורה כי אלה לא יהוו חלק מהשכר לעניין הפרשות סוציאליות וכיוצא בזה. לטענת המבקשים, תשלומי האש”ל הם חלק אינטגרלי משכר העבודה המוסווה פיקטיבית כתוספת מחוץ לשכר.

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב מתבקש להצהיר, כי מדובר בשכר עבודה לכל דבר ועניין, ולהורות לאל על לשלם לאנשי צוות האוויר וצוות דיילי האוויר של החברה את כל ההפרשות הסוציאליות וההטבות הנלוות לשכר, המגיעות להם מכוח הדין ומכוח הסכם, בגין רכיב התשלום במטבע זר המכונה על ידי החברה החזר הוצאות אש”ל.

תגובת אל על לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply