ייצוגית: מגדל מסרבת להגיש תביעת חוב למל”ל בגין הפרשי הפרשות לפנסיה

בגין הפרשי הפרשות לפנסיה במצב של מעסיק בהליכי פירוק: לטענת התובע, מגדל מסתמכת על הצעת הביטוח ומתעלמת מהדין המהותי, כאשר לפי חוק הביטוח הלאומי והפסיקה זכות התביעה בעניין זה היא שלה בלבד והעובד אינו יכול למצות את זכויותיו בלעדיה

בית מגדל

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מגדל בטענה כי היא מסרבת להגיש תביעת חוב למוסד לביטוח לאומי בגין הפרשי הפרשות לפנסיה, במצב של מעסיק בהליכי פירוק.

לטענת המבקש, מגדל מסתמכת על הצעת הביטוח ומתעלמת מהדין המהותי, כאשר לפי חוק הביטוח הלאומי והפסיקה, זכות התביעה בעניין זה היא של מגדל בלבד והעובד אינו יכול למצות את זכויותיו בלעדיה.

המבקש המבוטח בביטוח מנהלים במגדל הגיש לאחר פיטוריו בקשה לפירוק חברת ויולה הקטנה שהפעילה את המסעדה בה עבד, על רקע קשיים הכלכליים, וזאת לטענתו ללא מתן הודעה מוקדמת ובלי ששולמו לו כל זכויותיו.

נגד החברה ניתן צו פירוק והמבקש הגיש תביעת חוב לכונס הנכסים הרשמי לתשלום זכויותיו הבסיסיות. במקביל לכך פנה המבקש למגדל בבקשה להגיש תביעת חוב בגין הפרשי ההפקדות הפנסיוניות שנבעו מאי ביצוע עלייה בשכר היסוד שלו, שלא באה לידי ביטוי בהפקדות הפנסיוניות, וכן מניכוי כספים מתלוש השכר שלו שלא הועברו למגדל.

לטענת המבקש, מגדל סירבה להגיש תביעת חוב למימוש זכויותיו הפנסיוניות בהתאם לצו הרחבה פנסיית חובה, בטענה לפיה היא מחויבת לפוליסת הביטוח שנחתמה בינה לבין מעסיקתו. לדבריו, בסירובה של מגדל להיכנס לנעליו בעת פירוק החברה, היא הותירה אותו ללא אפשרות לתבוע את זכויותיו הפנסיוניות, ובכך שללה ממנו את זכות הגישה לערכאות – בניגוד לדין ולחובותיה המוגברות כקופת גמל.

בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד ערן גולן ואלונה קורמן נטען, כי הסתמכותה העיוורת של מגדל על תנאי הפוליסה כפי שנחתמה במועד ההצטרפות, וסירובה להגיש תביעת חוב כנדרש על פי דין למימוש זכויותיו הפנסיוניות של המבקש – מטעם זה בלבד ולמרות שמדובר בחברה המצויה בפירוק, מקימות את ההנחה כי אין עסקינן במקרה בודד וכי מדובר בשיטה ובמדיניות.

בבקשה נטען, כי לפי שיטת מגדל, היא אינה מחויבת בבדיקת הדין המהותי החל אלא רק לפוליסת הביטוח ולשיטתה ההסכם גובר על הדין. המבקש טוען, שלא כך הדבר, בייחוד כאשר מדובר בחברה בפירוק, או אז מגדל היא התובעת הבלעדית.

לטענת המבקש, מגדל סירבה להגיש תביעת חוב למימוש זכויותיו הפנסיוניות בהתאם לצו הרחבה פנסיית חובה, בטענה לפיה היא מחויבת לפוליסת הביטוח שנחתמה בינה לבין מעסיקתו.

בית הדין מתבקש להצהיר כי במצב של מעסיק בפירוק מחויבת מגדל להגיש תביעת חוב על בסיס הדין המהותי החל על העובד, וכי בכל מקרה שלא תוגש תביעת חוב כאמור עד למועד החיסול של החברה (שלאחריו לא ניתן עוד להגיש תביעת חוב) תפצה מגדל את העובד בגובה התשלומים לפי תביעת החוב.

בנוסף, להורות למגדל לשנות את נהליה ולהגיש תביעות חוב בגין זכויות פנסיוניות שלא שולמו ככל שהחברות טרם חוסלו, וכן לפרסם נוהל שיעגן את חובתה להגיש תביעת חוב בהתאם לדין המהותי במצב של מעסיק בפירוק. בנוסף הוא מבקש, להורות למגדל לפנות למבוטחיה בעת שחברה נכנסת להליכי פירוק בהתאם לנתוני כונס הנכסים הרשמי, על מנת שניתן יהיה לבחון האם החברה הפרישה את כל שהייתה צריכה בהתאם לדין המהותי.

עוד מתבקש בית הדין לקבוע, כי ככל שהמעסיקים חוסלו, על מגדל לפצות את חברי הקבוצה המיוצגת בגובה ההפרשות הפנסיוניות אותן היא לא תבעה באמצעות תביעת חוב.

ממגדל לא התקבלה תגובה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply