ייצוגית נגד איילון בטענה לגבייה לא חוקית של “תוספת” לפוליסה

לדברי המבקש, הוא רכש ביטוח רכב מאיילון, שזכתה אשתקד במכרז לביטוח רכב לעובדי מדינה, ולאחר שנערך חוזה הביטוח החליטה החברה לייקר את דמי הביטוח השנתיים בסך של 180 שקל (ייקור בשיעור של כ-7.5%), בטענה שאירעה "תקלה טכנית"

בקשה לאישור תביעה ייצוגית. צילום: אילוסטרציה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של כ-6 מיליון שקל הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד איילון. לדברי המבקש, צבי רוזנברגר, עובד מדינה, עניינה של הבקשה היא בהתנהלותה של איילון, המציעה לציבור מגוון של פוליסות ומוצרים ביטוחיים שונים, לרבות פוליסות לביטוח רכב (ביטוח חובה, צד ג’ ומקיף) ובדרך לא דרך גובה “תוספת” לדמי הביטוח, וכך מייקרת על דעת עצמה את דמי הביטוח המוסכמים המעוגנים בחוזה הביטוח. זאת, ללא כל בסיס חוקי, בניגוד להסכמות החוזיות בין הצדדים, בניגוד להוראות הדין ולהנחיות המפקח על הביטוח.

לטענת המבקש, איילון בחרה לשנות את ההסכמות החוזיות המפורשות בינה לבין ציבור המבוטחים, דהיינו לשנות באופן חד צדדי את מחיר העסקה (דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם) שהנו תנאי מהותי ויסודי, ולחייב את לקוחותיה ב”תוספת תשלום” בדרך נפרדת ומנוגדת לדין.

כך למשל בעניינו, טוען המבקש, הוא רכש ביטוח רכב מאיילון שזכתה אשתקד במכרז לביטוח רכב לעובדי מדינה, ולאחר שנערך חוזה הביטוח החליטה איילון לייקר את דמי הביטוח השנתיים בסך של 180 שקל (ייקור בשיעור של כ-7.5%). במכתב ששלחה לו איילון שכותרתו: “תיקון תעריף בפוליסה”, ציינה איילון, כי “הופקה תוספת לפוליסה בסך של 180 שקל” משום שלדבריה אירעה “תקלה טכנית”.

המבקש מציין, כי במענה לפנייתו הטלפונית אל איילון בדרישה לקיים את העסקה עמו כפי שהוסכמה בין הצדדים, ללא גביית תוספת התשלום, נאמר לו כי קיימים אלפי מקרים נוספים בהם דרשה איילון תוספת תשלום לפוליסה בדומה למקרה שלו. לטענת המבקש, באמצעות עוה”ד רביד ברנר ועמירם טפירו, איילון גבתה על דעת עצמה וללא הסכמתו תוספת תשלום בסך 180 שקל לדמי הביטוח המוסכמים והמעוגנים במסמכי הפוליסה, ולמעשה איילון מכניסה את ידה באופן גס ובוטה לכיס לקוחותיה, על ידי חיובם בתשלום התוספת, דהיינו בתשלום דמי ביטוח גבוהים מאלו שידעו והסכימו, בלי לשאול לרשותם ובניגוד מפורש לחוזה הביטוח.

תגובת איילון טרם התקבלה.

Be the first to comment

Leave a Reply