ייצוגית נגד אל על ומשרד החוץ: ניצלו לרעה את גישתם ושליטתם בכספי משכורות העובדים

על פי התביעה, הנתבעים ביקשו להרתיע את העובדים מלהתפטר על ידי איום בהטלת קנס של 5,000 דולר והשארתם בחו"ל ללא כרטיס טיסה חזרה

מטוס של אל על. צילום: ויקיפדיה
מטוס של אל על. צילום: ויקיפדיה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים כנגד חברת אל-עלומשרד החוץ בטענה לניצול לרעה את גישתן ושליטתן בכספי משכורות עובדיהן המועסקים על ידם במשותף בתפקידי עוזרי קב”ט, בודקי ביטחון, מזהי מטען ועובדי מנהלה באבטחת תעופה המוצבים בתחנות אל-על בחו”ל. זאת על מנת לאיים עליהם ולהרתיעם ממימוש זכותם הבסיסית להתפטר מעבודתם ולסיים את חוזה העבודה (זכות בעלת מעמד חוקתי).

בבקשה נטען כי הרתעה זו מבוצעת בדרך של איום על ציבור העובדים במשרת עוזרי קב”ט כי ככל שיבקשו לסיים את עבודתם בטרם חלוף שנתיים ימים, יוטל עליהם קנס עונשי בשיעור מופרך, דמיוני, ושרירותי של 5,000 דולר (שווה ערך לשכר העבודה הבסיסי בארבע משכורות חודשיות ויותר) אשר ינוכה באופן חד צדדי ממשכורתם האחרונה באצטלה של “החזר דמי הכשרה”.

איום זה, נאמר בבקשה שהוגשה על ידי אלמוג לב שהועסקה בתפקיד עוזר קב”ט, הוטל עליה למרות שהיא סטנדרטית לחלוטין (קורס קצר יחסית המועבר על ידי עובדי המשיבות במתקניהן בו נלמדים נהלי העבודה, קורס שאינו מקנה תעודה כלשהי ואינו שונה מכל התלמדות במקום העבודה). העובדים, המבקשים לסיים את החוזה כפי זכותם על פי דין, מחויבים בתשלום החלק היחסי של הקנס הדמיוני והשרירותי ( באופן יחסי לפרק הזמן שחלף מיום הצבתם בתחנה בחו”ל) וזאת בדרך של ניכוי באופן חד צדדי ממשכורתם האחרונה.

לטענת המבקשת ביודען שחוק הגנת השכר אוסר במפורש על מעסיק לבצע ניכוי חד צדדי ללא הסכמת העובד, מצאו להן המשיבות שיטה לנסות “לעקוף” את הוראות החוק. הנתבעות מוסיפות ומאיימות על עובדיהן המצויים בחו”ל שאם לא יסכימו לביצוע הניכוי האמור ממשכורתם, תישלל זכותם לקבלת כרטיס טיסה חזרה לישראל ויהיה עליהם לממנו מכיסם.

בבקשה נאמר עוד כי “הסדר” זה של השבת דמי ההכשרה כלל לא קיים בחוזה העבודה עליו מוחתמים העובדים ואפילו אם היה קבוע בחוזה העבודה דינו היה בטלות. בכל מקרה טוענת המבקשת ההתנהלות הכוחנית והפוגענית של המשיבות, שלא לומר בריונית ומבוצעת באופן שיטתי ובניגוד לדין כנגד עובדים זוטרים וצעירים המצויים בחו”ל חסרי הגנה, הנה פסולה מיסודה ונוגדת את חקיקת המגן ודיני העבודה הקוגנטיים. בנוסף פוגעת בזכויות יסוד חוקתיות של חופש העיסוק כבוד האדם וחירותו. היא אף מהווה התעשרות על חשבונם של העובדים, ויש לשים לה קץ.

בית הדין מתבקש לחייב את המשיבות להשיב לכל אותם עובדים בארץ ובחו”ל שהוחתמו על כתב התחייבות המתיר למעסיק לנכות משכרם את דמי ההכשרה את כספי ההחזר. כמו כן להשיב לעובדים המצויים בחו”ל אשר לא קיבלו כרטיס טיסה חזרה לישראל את עלות כרטיס הטיסה חזרה לישראל שנאלצו לשלמו מכיסם, ובנוסף לפצות את העובדים הרלוונטיים בגין נזקיהם הבלתי ממוניים כדוגמת הפגיעה באוטונומיה, עגמת נפש, ותחושות שליליות קשות, בשל התנהלותן הכוחנית, האיומים, וההתנהלות חסרת תום הלב של המשיבות.

 

מחברת אל על נמסר בתגובה: “אל על קיבלה את התביעה ותגיב בערכאות המקובלות”.

Be the first to comment

Leave a Reply