ייצוגית נגד בזק בינלאומי: ניכתה בונוסים משכר עובדיה בעקבות עזיבת לקוחות

לדברי המבקש עדו שטינמץ הוא הועסק במשך למעלה מעשור כסוכן מכירות אצל בזק בינלאומי ושכרו התבסס רובו ככולו על עמלות. על פי התביעה, העמלות נוכו רטרואקטיבית במידה שהלקוח עזב את החברה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד חברת בזק בינלאומי בטענה לפגיעה קשה בזכויות עובדיה. זאת על ידי ניכוי משכר עובדיה של סכומי כסף משמעותיים מסיבות שונות הקשורות במישור יחסיה עם לקוחותיה.

לדברי המבקש עדו שטינמץ הוא הועסק במשך למעלה מעשור כסוכן מכירות אצל בזק בינלאומי ושכרו התבסס רובו ככולו על עמלות, וכי שכר הבסיס היה נמוך משכר המינימום וההשלמה לשכר המינימום נעשתה על ידי בזק בינלאומי באמצעות תשלום עמלות מכירה שהיוו למעשה שכר עבודה לכל דבר ועניין.

ואולם נטען בבקשה כי בזק בינלאומי נהגה ונוהגת לנכות רטרואקטיבית ובדיעבד סכומים משמעותיים מעמלות המכירה ששולמו על ידה לעובדיה, וזאת מטעמים שונים הקשורים במישור יחסיה עם לקוחותיה, כגון עזיבת הלקוח את החברה, או אי ביצוע שימוש בשירות אותו רכש הלקוח.

פרקטיקה נפסדת זו, נאמר בבקשה, עומדת בניגוד גמור להוראות הדין ובכלל זה להוראות סעיף 25 לחוק הגנת השכר הקובע רשימה סגורה ומצומצמת של מקרים בהם מותר למעביד לנכות סכומי כסף משכר העובד, כאשר המקרים בהם מבצעת בזק בינלאומי ניכויים משכר העובדים אינם נמנים בתוך אותה רשימה.

כמו כן פרקטיקה זו מובילה להתעשרותה שלא כדין של בזק בינלאומי על חשבון עובדיה וככל שיש לה עוגן חוזי, הרי שזה נשען על חוזה פסול, בלתי חוקי, ובלתי מוסרי הנוגד את תקנת הציבור, ובתור שכזה הוא בטל ופסול.

בית הדין מתבקש לקבוע כי בזק בינלאומי הפרה את הוראות סעיף 25 לחוק הגנת השכר את הסכמי ההעסקה עם עובדיה או את תקנת הציבור, וכן התעשרה שלא כדין על חשבונם, ובהמשך לכך להורות לה לפצותם בגין הנזקים שנגרמו להם כפועל יוצא מהפרותיה אלו, וזאת בגובה סכומי הניכויים שבוצעו.

לדברי המבקש בזק בינלאומי העסיקה ומעסיקה מאות עובדים בתפקידי מכירות ועל כן ניתן להעריך כי הסכום הכולל שהחברה ניכתה משכרם במהלך 7 השנים האחרונות עולה כדי מיליוני שקלים.

Be the first to comment

Leave a Reply