ייצוגית נגד טויגה מדיה: לא כללה את עמלות המכירות בחישוב להפרשה לפנסיה

בבקשה מצוין כי למיטב ידיעתו של המבקש ובהתאם לפרסומי החברה היא מעסיקה כ-600 עובדים מתוכם כ-400 איש משמשים כאנשי מכירות, ולפי הערכת המבקש תקופת העבודה הממוצעת הינה כשנה אחת. המבקש מציין עוד כי בהערכה זהירה מאוד שיעור העמלות הממוצע בחודש בגובה של 5,000 שקל

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד חברת טויגה מדיה מתל אביב בטענה לאי ביצוע הפרשות מלאות לקופת תגמולים לעובדיה מכוח צווי ההרחבה בענף המסחר או צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, והכול בהתאם לוותק עבודתם והיקף העסקתם בפועל.

לטענת המבקש פרטיאל שוהם חברת טויגה מדיה העוסקת במתן שירותים לארגונים פיננסיים המתמחים בשיווק מקוון, תמיכת לקוחות בהפעלת מערכת לביצוע עסקאות צמודות מט”ח, פרויקטי אינטגרציה טכנולוגית ועוד, אינה נוהגת להפקיד לעובדיה את מלוא הכספים לקרן הפנסיה, על אף שמדובר בזכות קוגנטית שאיננה ניתנת לוויתור תוך קיפוח זכויותיהם והפקת רווחים על חשבונם. המבקש שהועסק אצל החברה משך 22 חודשי עבודה כאיש מכירות טוען כי החברה נישלה אותו מזכויותיו והפרה ברגל גסה את חובותיה כלפיו. זאת בכך שבחרה שלא לפעול כמתחייב על פי הדין ולא ביצעה הפרשות פנסיוניות על העמלות המכירות אותן הוא קיבל מדי חודש בחודשו. המבקש מציין כי מרכיב העמלות בגין ביצוע המכירות מהווה רכיב עיקרי בשכרו.

בית הדין מתבקש לחייב את החברה לפצות את עובדיה שזכויותיהם קופחו באופן חמור על ידה והיא התעשרה שלא כדין על חשבונם בגין הנזק שנגרם להם כתוצאה מאי ביצוע הפרשה פנסיונית בשיעור סכומי הפרשות כפי שהיו אמורים להיות מועברים לקופת התגמולים בקרן הפנסיה לגבי כל תקופת העבודה.

בבקשה מצוין  כי למיטב ידיעתו של המבקש ובהתאם לפרסומי החברה היא מעסיקה כ-600 עובדים מתוכם כ-400 איש משמשים כאנשי מכירות, ולפי הערכת המבקש תקופת העבודה הממוצעת הינה כשנה אחת. המבקש מציין עוד כי בהערכה זהירה מאוד שיעור העמלות הממוצע בחודש הנו בגובה של 5,000 שקל. המבקש מעריך כי החברה פעלה בניגוד גמור לחובתה עלפי צווי ההרחבה הרלוונטיים לגבי כלל עובדיה.

להערכת המבקש סכום התביעה המצרפי בעילה של אי ביצוע הפרשה פנסיונית החל מיום העבודה הראשון מוערך בכ-26 מיליון שקל, ואילו הסכום המצרפי בעילת אי ביצוע הפרשות פנסיוניות על רכיב העמלות מוערך ב21 מיליון שקל.

לא היה ניתן להשיג את תגובתה של חברת טויגה.

Be the first to comment

Leave a Reply