ייצוגית נגד טן דלק: נמנעה לחלוטין מתשלום תוספת משמרת שנייה

תוגבת טן: החברה מקפידה לשמור על זכויות עובדיה בהתאם לדין ומעבר לכך. יועציה המשפטיים של החברה סבורים כי אין בתביעה כל ממש והיא עתידה להידחות

תחנת דלק טן. צילום ויקיפדיה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד טן- חברה לדלק חברת שיווק הדלק החמישית בישראל והמפעילה עשרות תחנות דלק ציבוריות תחת המותג “טן” וכן חנויות נוחות הפועלות תחת המותגים “טן פלוס” ו-“טן אקספרס“. זאת בטענה לפיה החברה לא שילמה לעובדיה את הסכומים שהיה עליה לשלם להם על פי הוראות צו ההרחבה וצו הפנסיה בענף הדלק.

כך נטען בקשה שהוגשה על ידי עגמי אלמוג דניאל שהעסקה כמוכרנית ומתדלקת בתחנת הדלק אותה מפעילה החברה בפתח תקוה, נמנעה החברה לחלוטין מתשלום תוספת משמרת שנייה (תוספת בסכום השווה לשעת עבודה אחת), שילמה תוספת שבת בשיעור של 50% בלבד במקום בשיעור של 75%, כאשר היא נמנעת מלשלם תוספת כלשהי בהתייחס לשעות העבודה שמצאת יום השבת ועד חצות אותו יום.

בנוסף את תוספת השבת ששילמה החברה היא לא שילמה מהשכר הכולל כפי שהיה עליה לעשות בהתאם להוראות צו ההרחבה בענף הדלק, אלא חישבה את תוספת השבת משכר העובדים מבלי שהוא כולל את תוספת המשמרת השנייה.

עוד נטען בקשה כי חרף הוראת צו ההרחבה שהוחל על ענף הדלק בדבר פנסיית זקנה משלימה עשתה החברה דין לעצמה ולא הפרישה עבור עובדיה לקרן פנסיה כלשהי במהלך ששת חודשי עבודתם הראשונים, את אותו הסכום שהיה עליהם להפריש בהתאם להוראות צו הפנסיה.

המבקשת מעריכה כי מספר חברי הקבוצה המיוצגת מסתכם בכ-3,000 עובדים ואת הסכומים המגיעים לה על פי חוות דעתו של רו”ח ארז עובד המצורפת לבקשה ב-38 מיליון שקל.

בנוסף לסעד הכספי מתבקש בית הדין להורות לטן- חברה לדלק להתחיל לשלם ולהפריש לעובדיה את מלוא הסכומים המגיעים להם בתמורה לעבודתם בהתאם לצווי ההרחבה.

לא ניתן היה להשיג את טן דלק עד כה.

תגובת טן – חברה לדלק: ״החברה מקפידה לשמור על זכויות עובדיה בהתאם לדין ומעבר לכך. יועציה המשפטיים של החברה סבורים כי אין בתביעה כל ממש והיא עתידה להידחות״

Be the first to comment

Leave a Reply