ייצוגית נגד כלל ביטוח: ביצעה שינויים חד צדדיים בפוליסות ביטוח מנהלים

לטענת התובעים כלל ביטוח פעמיים הקטינה את רכיב החיסכון והגדילה את רכיב הריסק, אגב העברת הבעלות בפוליסה למעסיק חדש. נטען כי החברה אינה רשאית לבצע שינויים חד צדדיים בפוליסות וכדי להביא לשינויים עליה להציע אותם למבוטחים ולקבל את הסכמתם

כלל ביטוח, צילום: פוליסה
כלל ביטוח

בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך של כ-353 מיליון שקל נגד כלל ביטוח בטענה כי ביצעה שינויים חד צדדיים בפוליסות ביטוח מנהלים מסוג “עדיף” באמצעות הקטנת רכיב החיסכון והגדלת רכיב הריסק אגב החלפת מקום העבודה ורכישת ריסק זמני.

בבקשה נאמר כי פוליסות ביטוח המנהלים מסוג “עדיף” ידועות גם בשמות נוספים כגון: “מיטב אצל כלל”, “יותר”, “מניב”, “מעולה” וכו’ וכי בהתאם למבנה הבסיסי של ביטוח עדיף חולקה פרמיית הביטוח לשני חלקים: חלק המיועד לחיסכון פנסיוני (רכיב החיסכון) וחלק המיועד לרכישת ביטוח חיים (רכיב ריסק ו/או רכיב ביטוח).

לטענת המבקשים הם רכשו מכלל ביטוח את הפוליסות כשעבדו אצל מעסיקים שונים וכשלא היה ביניהם קשר כלשהו, למעט העובדה כי הם בחרו לא באופציה הסטנדרטית של חלוקת כספי הפרמיה אלא באופציות אחרות שמטרתן להגדיל את רכיב החיסכון הפנסיוני.

עוד נאמר כי לאחר שסיימו לעבוד במקומות עבודה שבהם רכשו את הפוליסות, הם לא עבדו במשך תקופה מסוימת, שבמהלכה רכשו את הריסק הזמני כדי לשמור על זכויותיהם ועל רצף ביטוחי. לאחר מכן הם מצאו מקומות עבודה חדשים והבעלות בפוליסות שלהם הועברה למעסיקיהם החדשים.

אולם בדיעבד התברר להם כי אגב העברת הבעלות בפוליסות על שם המעסיקים החדשים שינתה כלל ביטוח מבלי שהתבקשה לעשות כן וללא ידיעתם את תנאי הפוליסות, על ידי שינוי תנאי חלוקת רכיבי הפרמיה, דבר שגרם לפגיעה בחיסכון הפנסיוני שלהם וכפועל יוצא מכך נגרמו להם נזקים כספיים. לדברי המבקשים השינויים בחלוקת הפרמיה בפוליסות נערכו פעמיים – בכל פעם אגב העברת הבעלות בפוליסה למעסיק חדש לאחר תום תקופת הריסק הזמני.

בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד יבגני צירלין וגלפנד אלכסנדר נטען כי שינוי חד צדדי בתנאי ההסכם הוא מעשה אסור, וכי חברת ביטוח אינה רשאית לבצע שינויים חד צדדיים בפוליסות וכדי להביא לשינויים עליה להציע אותם למבוטחים ולקבל את הסכמתם וכי במקרה הנדון כלל ביטוח לא עשתה כן, והיא לא הציעה למבקשים לערוך את השינויים בפוליסות אלא פשוט ערכה שינויים אלה על דעת עצמה והסתירה אותם מהם.

המבקשים סבורים כי השינויים בפוליסות הביטוח הם לא מקרים בודדים וחד פעמיים אלא שיטה המופעלת על ידי כלל ביטוח בכל פעם כאשר הבעלות בפוליסה מועברת למעסיק חדש לאחר תום תקופת הריסק הזמני.

בית המשפט מתבקש לחייב את כלל ביטוח בהשבת כספי החיסכון הפנסיוני שהופנו על ידה שלא כדין לרכישת רכיב הריסק לאחר שהקטינה באופן חד צדדי את רכיב החיסכון והגדילה את רכיב הריסק, וכן להורות לכלל ביטוח על הפסקת התופעה של עריכת השינויים בפוליסות ביטוח מנהלים “עדיף”, מכאן ולעתיד.

תגובת כלל ביטוח טרם התקבלה.

Be the first to comment

Leave a Reply