ייצוגית נגד כלל ביטוח: נמנעת מלשלם גמלה עבור החודש הראשון לזכאות בביטוח מנהלים

בבקשה נטען, כי כלל ביטוח דורשת ממבוטחיה בפוליסות ביטוח מנהלים להצהיר כי תחילת זכאותם לגמלה הינה מהחודש השני לפרישה, ובפועל מסרבת לקבל טפסים שבהם מצוינת תחילת הזכאות לגמלה ממועד הפרישה

בירור בבית המשפט לענייני עבודה pixabay
בירור בבית המשפט לענייני עבודה pixabay

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה נגד כלל ביטוח לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. זאת, בטענה להפרה של הסכם “ביטוח מנהלים”, המהווה קופת גמל לפנסיה ופיצויי פיטורים, שמבצעת כלל ביטוח בצורה שיטתית כלפי המבוטחים במסגרת פוליסות לביטוחי מנהלים המנוהלות על ידה.

לדברי המבקשת, אסתר טלקר, שיטת הפעולה הננקטת על ידי כלל ביטוח היא התכחשות לזכותם של המבוטחים לקבל כספי גמלה המגיעה להם כבר מהחודש הראשון לזכאותם, והימנעותה מתשלום הגמלה המגיעה עבור החודש הראשון, וזאת בניגוד לתנאי הפוליסה והדין.

בבקשה נטען, כי כלל ביטוח דורשת ממבוטחיה בפוליסות ביטוח מנהלים להצהיר כי תחילת זכאותם לגמלה הינה מהחודש השני לפרישה, ובפועל מסרבת לקבל טפסים שבהם מצוינת תחילת הזכאות לגמלה ממועד הפרישה. בעשותה כך, נטען בבקשה, שוללת כלל ביטוח ממבוטחיה תשלום גמלה של חודש אחד (החודש הראשון מיד לאחר הפרישה) וזאת באופן בלתי חוקי ובניגוד לתנאי פוליסת הביטוח.

לדברי המבקשת, כלל ביטוח חוזרת על דרישתה, כי המבוטחים יתקנו את מועד תחילת הזכאות שלהם כך שהחודש העוקב למועד פרישתם לגמלאות לא ייחשב כתחילת הזכאות. לטענתה, כלל ביטוח מפעילה על מבוטחיה לחץ בלתי חוקי ומנוגד להוראות הפוליסה והדין ומנצלת את היותם של המבוטחים במצוקה כלכלית, בשל העובדה כי כבר אינם מקבלים משכורת, על מנת לאלץ אותם לוותר על זכאותם לקצבת החודש הראשון.

המבקשת, המבוטחת אצל כלל ביטוח בפוליסת ביטוח מנהלים מסוג “מיטב”, טוענת כי היא פרשה לגמלאות בסוף חודש יולי 2017, ועל פי תנאי הפוליסה היה על כלל ביטוח לשלם לה גמלה החל מחודש אוגוסט 2017 ואילך. אולם משהגישה טפסים ובהם הבקשה לתשלום גמלה החל מאוגוסט, הושבו אליה הטפסים שוב ושוב תוך שהיא נדרשת לציין כי תחילת הזכאות שלה הינה בחודש ספטמבר 2017 וזאת מנימוקים שונים.

לדברי המבקשת, משסירבה לתקן את דרישתה, נמנעה ממנה הגמלה לחלוטין והיא לא קיבלה גמלאות כלשהן עד היום.

בבקשה נאמר, כי כלל ביטוח טוענת כי אין עליה חובה לשלם גמלה עבור תקופה החורגת מעבר ל-90 יום אחורה ממועד קבלת הטפסים במשרדיה, דהיינו כלל ביטוח ממציאה מעין “תקופת התיישנות” בת שלושה חודשים – יש מאין – בצורה בלתי חוקית ובניגוד לתנאי הפוליסה והדין. לדברי המבקשת, באשר לסוגיה זו של “התיישנות פיקטיבית” הוגשה בעבר בקשה לתביעה ייצוגית אשר טרם הוכרעה.

להערכת המבקשת, הנזק הממוצע לכל אחד מהמבוטחים חברי הקבוצה המיוצגת בגין שלילת גמלה של חודש הגמלאות הראשון, הוא 3,500 שקל, ועל כן להערכתה סכום הנזק המצרפי של חברי הקבוצה המיוצגת הוא בגבולות כמה עשרות מיליוני שקל. בנוסף לסעד הכספי מתבקש בית הדין לחייב את כלל ביטוח מכאן ולהבא להודיע למבוטחיה על זכאותם לתשלום גמלה חודשית החל מיום פרישתם, ולשלם להם את הגמלה האמורה החל מיום פרישתם.

תגובת כלל ביטוח לא התקבלה כה.

Be the first to comment

Leave a Reply