ייצוגית נגד מנפאואר: פגעה בזכויות העובדים בנוגע לפנסיה, פיצויי פיטורים ותשלום בגין ימי חופשה ומחלה

לטענת המבקשת אלה חגואל שהועסקה בחברה בתפקיד של יועצת השמה, מנפאואר ישראל ושכרה היה מורכב משכר בסיס ומעמלות, החברה הפקידה לקרן הפיצויים ולקרן הפנסיה שלה וכן שילמה בגין ימי חופשה ומחלה סכומים שנגזרו מתוך שכר הבסיס בלבד

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 3.83 מיליון שקל הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד מנפאואר ישראל. זאת בטענה לאי הכללת רכיב העמלות בשכר הקובע לצורך זכויות סוציאליות לרבות לעניין פנסיה, פיצויי פיטורים ותשלום בגין ימי חופשה ומחלה.

לטענת המבקשת אלה חגואל שהועסקה בחברה בתפקיד של יועצת השמה, מנפאואר ישראל ושכרה היה מורכב משכר בסיס ומעמלות, החברה הפקידה לקרן הפיצויים ולקרן הפנסיה שלה וכן שילמה בגין ימי חופשה ומחלה סכומים שנגזרו מתוך שכר הבסיס בלבד ולא משכר הבסיס וכן מרכיב העמלות המהווים ביחד את השכר הקובע לצורך הפרשות אלה.

לדבריה החברה הפרישה עבורה מידי חודש לפיצויים ולפנסיה אך ורק ביחס לרכיב שכר היסוד תוך שהיא מתעלמת מחובתה לבצע הפרשות עבור רכיב העמלות.

לטענת המבקשת החברה נהגה ונוהגת להפר את זכויות עובדיה באמצעות “צביעה” פיקטיבית ומלאכותית של תוספת שכר שהינה במהותה “עמלה”, תוך שזו מכונה על ידה “בונוס”. באופן זה ובניגוד לדין לא נכללו העמלות בשכר הקובע של העובדים והחברה שילמה להם בחסר הפרשות פנסיוניות לפנסיית חובה, הפרשות לקופת הפיצויים ותשלום בגין ימי מחלה וימי חופשה.

עוד נטען בבקשה כי מנפאואר ישראל מפרה כעניין של מדיניות מכוונת זכויות קוגנטיות של עובדיה תוך שהיא מנצלת את פערי הכוחות שבין הצדדים ומטעה אותם ביחס לזכויותיהם הבסיסיות.

אשר על כן מתבקש בית הדין לקבוע ולהצהיר כירכיב התשלום בשכר העובדים שהחברה מכנה “בונוס” הינו עמלה המהווה חלק משכרם לכל דבר ועניין לרבות לעניין פנסיה ופיצויי פיטורים ותשלום בגין ימי חופשה וימי מחלה, לאכוף על החברה לקיים את הדין ולכלול את רכיב העמלות בשכר הקובע לצורך זכויותיהם הסוציאליות של העובדים ולפצות את עובדיה בגין שלילת זכויותיהם על ידי תשלום הסכומים ששולמו לה בחסר והמוערכים בסך מצטבר של 3.8 מיליון שקל.

Be the first to comment

Leave a Reply