ייצוגית נגד סונול ודור אלון על פגיעה במשכורות העובדים והפרה של צווי הרחבה

בבקשה נאמר כי המשיבות נמנעו לחלוטין מלשלם לעובדיהן תוספת משמרת שנייה, תוספת בסכום השווה לשעת עבודה אחת, שילמו תוספת משמרת שלישית (בשעות הלילה) בשיעור של 25% בלבד במקום בשיעור של 35%, וכן שילמו תוספת שבת (עבודה בימי מנוחה) בשיעור של 50% בלבד במקום בשיעור של 75%

מתחם דור אלון סמוך לאיקאה קריית אתא. צילום: יח"צ
מתחם דור אלון סמוך לאיקאה קריית אתא. צילום: יח"צ

בקשות לאישור תביעות יצוגיות בהיקף מצרפי כולל של כ-240 מיליון שקל הוגשו כנגד חברות דור אלון מתחמים קמעונאים בטענה להפרה בוטה לאורך שנים של הוראות צו ההרחבה בענף הדלק ושל צו ההרחבה בדבר פנסיית זיקנה משלימה.

בבקשות שהוגשו לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה מצויין כי חברת דור אלון מתחמים קמעונאים מפעילה תנות דלק תחת המותג “דור אלון” וחנויות נוחות הפועלות במסגרתן תחת המותג “אלונית”, ואילו חברת שבבעלות סונול מפעילה כ-187 תחנות דלק תחת המותג “סונול” וחנויות נוחות הפועלות במסגרתן תחת המותג: “SOGOOD”.

בבקשות שהוגש על ידי מריאנה שבס ו-מילאד מסרי נאמר כי מדובר בשני צווי הרחבה: האחד צו הרחבה בענף תחנות הדלק 1979 ואשר אותו הפרו המשיבות בכך שנמנעו לחלוטין מלשלם לעובדיהן תוספת משמרת שנייה, תוספת בסכום השווה לשעת עבודה אחת, שילמו תוספת משמרת שלישית (בשעות הלילה) בשיעור של 25% בלבד במקום בשיעור של 35%, וכן שילמו תוספת שבת (עבודה בימי מנוחה) בשיעור של 50% בלבד במקום בשיעור של 75%, כאשר הן נמנעות מלשלם תוספת כלשהי בהתייחס לשעות העבודה שמצאת יום השבת ועד חצות אותו היום.

בנוסף נטען בבקשה כי את תוספת השבת ששילמו המשיבות הן לא שילמו מהשכר הכולל כפי שהיה עליהן לעשות בהתאם להוראות צו ההרחבה בענף הדלק, אלא הן חישבו את תוספת השבת משכר העובדים מבלי שהיא כוללת את תוספת המשמרת השנייה ו/או השלישית,לפי העניין.

עוד נטען בבקשה כי חרף הוראות צו ההרחבה השני שהוחל על ענף הדלק בדבר פנסיית זיקנה משלימה (יסוד) משנת 1966 עשו המשיבות דין לעצמן ולא הפרישו עבור עובדיהן לקרן פנסיה כלשהי במהלך ששת חודשי עבודתם הראשונים את אותו הסכום שהיה עליהן להפריש בהתאם להוראות צו הפנסיה( סכום השווה ל-6% מהשכר הכולל הרגיל קרי מהשכר כולל התוספות בגין תוספת משמרות שניה ושלישית ותוספת שבת).

Be the first to comment

Leave a Reply