ייצוגית נגד עמישב שירותים והסוכנות היהודית: לא שילמו על דקות חפיפה למאבטחים

לטענת המבקש, דניאל כהן, הלכה למעשה הוא היה עובד 8 שעות בכל משמרת ו-20 דקות נוספות בעקבות דרישת המשיבות להתייצבותו 10 דקות לפני תחילת המשמרת ולהישארותו 10 דקות נוספות בתום המשמרת, ואולם בפועל שולם לו שכר על 8 שעות עבודה בלבד

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים כנגד חברת עמישב שרותים מירושלים והסוכנות היהודית. זאת בטענה לאי תשלום שכר עבודה וזכויות סוציאליות לעובדיהן בתפקיד של מאבטחים.

לדברי המבקש דניאל כהן הוא הועסק על ידי המשיבות כמאבטח ועבודתו כללה עבודה במשמרות ודרישת המשיבות להקדים ולהגיע 10 דקות לפני תחילת המשמרת לשם חפיפה עם המשמרת היוצאת ולהישאר 10 דקות נוספות לאחר סיום המשמרת לשם חפיפה של המשמרת הנכנסת, היו חלק מתנאי העבודה שלו ואי התיצבותו ל-20 דקות נוספות בכל משמרת היוותה מבחינת המשיבות עבירת משמעת.

לטענת המבקש על אף שהחתים את שעון הנוכחות עם הגעתו למשמרת ועם יציאתו בתום המשמרת, שעון הנוכחות הראה תמיד כניסה ויציאה בשעות עגולות על פי זמן המשמרת בלבד. לדבריו מאחר ודו”ח השעות הראה רק את השעה העגולה נאמר לו כי אין משמעות לשעת החתמת השעון ועליו רק לדאוג להחתים את השעון בתחילת המשמרת לפני שעה עגולה ובסוף המשמרת לאחר השעה העגולה, וכך אכן עשה.

לטענת המבקש הלכה למעשה הוא היה עובד 8 שעות בכל משמרת ו-20 דקות נוספות בעקבות דרישת המשיבות להתייצבותו 10 דקות לפני תחילת המשמרת ולהישארותו 10 דקות נוספות בתום המשמרת, ואולם בפועל שולם לו שכר על 8 שעות עבודה בלבד.

לטענת המבקש מדובר בשעות עבודה לכל דבר ועניין ואין חולק כי קיימת על המשיבות החובה שבדין בתשלום עבורכל זמן העבודה הן את שוויו של זמן העבודה והן את הזכויות הסוציאליות בגין זמן העבודה.

לדברי המבקש שווי השכר שלא שולם לו במהלך תקופת עבדתו אצל המשיבות הסתכם ב- 5,393 שקל.

להערכת המבקש מספרם של המאבטחים שהועסקו על ידי המשיבות במהלך תקופת 7 השנים האחרונות נאמד בכ-600 עובדים, וסכום התביעה המצרפי המשוער של כל חברי הקבוצה עומד על 1.64 מיליון שקל.

תגובת עמישב התקבלה על ידי היועצת המשפטית של עמישב עורכת הדין מנחם עדי:

  1. חברת עמישב הנה אחת מהחברות הגדולות, הוותיקות והמקצועיות, ששמה הולך לפניה, היא נותנת את שירותיה למגוון רחב של לקוחות ובניהם מוסדות ממשלתיים וגופים ציבוריים רבים, זאת לשביעות רצונם המלא, ויותר מ-40 שנה ברצף.
  2. חברת עמישב מבוקרת באופן קבוע  על ידי מקבלי השירות והסתדרות הלאומית, אשר בודקים את התנהלות החברה לעניין תשלומי זכויות עובדים, ולה ציון של 97.5% שניתן לה על ידי החשכ”ל. אחד מהציונים הגבוהים שניתן אי פעם לחברה בענף השמירה בנושא זכויות עובדים.
  3. לא “עובד” כדניאל כהן, אשר פוטר משולחתי, בשל מחדליו הרבים, שבניהם במקום לשמור על חיילים בכניסה לבניין כמתחייב מתפקידו, הפקיר אותם, את ציודם ואת נשקיהם, עלה לקומה השנייה במהלך המשמרת, הציע את הספה המונחת שם, ויישן שנת ישרים, יש לציין כי אין זאת הפעם הראשונה בה נתפס ישן. “עובד”  אשר כל רצונו להכפיש את שמה של שולחתי, באמצעות הגשת תביעת סרק בשל פיטוריו.
  4. שולחתי, תגיב על הבקשה שבנדון בבית הדין, אין לנו כל ספק כי הבקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד שולחתי תידחה על הסף, תוך חיובו של מר דניאל כהן, בהוצאות חברתנו לרבות שכ”ט עו”ד, עליהם נעמוד. כבר כעת  אנו מודעים כי שולחתי תסרב לכל הצעה למחיקת הבקשה ללא צו להוצאות.
  5. אנו תקווה כי כאשר הבקשה תידחה תפרסמו את דבר הדחייה בעיתונכם.

תגובת הסוכנות היהודית: קיבלנו את התביעה לידינו ונשיב עליה כמקובל בבית המשפט.

Be the first to comment

Leave a Reply