ייצוגית נגד עמיתים: תביעה לפיצוי בגין הנזקים שהסבו מעשיו של עובד בכיר בחברה לנכסי הקרנות

טענת התובעים, עמיתים נושאת באחריות ישירה ומוחלטת לכל העוולות והמעשים הפסולים והבלתי חוקיים של יצחק כהן, שהיה אחראי על יישומה של מדיניות ההשקעה בקרנות, ופעל על פי הרשאה, סמכות, כוח ונגישות שניתנו בידו * כהן ושותפיו, נאמר בבקשה, גרפו לכיסם 7.7 מיליון שקל מכספי העמיתים, אלא שסכום זה מהווה חלק קטן בלבד מסך הנזקים

עמיתים-קרנות-הפנסיה-צילום-גוגל-סטרייט-וייו-מנשה-מישל-
עמיתים-קרנות-הפנסיה-צילום-גוגל-סטרייט-וייו-מנשה-מישל-

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד עמיתים – קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר וקרן הפנסיה הוותיקה מבטחים, בטענה לפיה הן נושאות באחריות ישירה, אישית ומוחלטת הן למעשיו של יצחק כהן, מי שהיה חבר ועדת ההשקעות של עמיתים ומבטחים, והן לכספי העמיתים המופקדים בידן. משכך, על פי התביעה, עליהן לפצות את עמיתיהן בסך השווה למלוא הנזקים שנגרמו להם והמוערך לצרכי הבקשה ב-85 מיליוני שקלים.

בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נאמר כי יצחק כהן היה אחראי על יישומה של מדיניות ההשקעה בקרנות, מנהל צוות המניות בחטיבת ההשקעות שלהן ואחראי על המסחר במניות עבור החוסכים בכל הקרנות המאוחדות אצלן.

המבקשים, שלמה הלוי ואברהם חביב, טוענים כי כהן פעל ברמייה בחשבונות העמיתים בין השנים 2001-2005 והשפיע בדרכי תרמית על שערי ניירות הערך שנוהלו עבור העמיתים, תוך שהוא גורם באופן מכוון לנזקים כספיים כבדים לעמיתים הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים, והכול על מנת להפיק רווח אישי לעצמו ולשותפיו על חשבון העמיתים.

בפרשת תרמית חמורה זו בניירות ערך, נטען בבקשה, רכשו עמיתים ומבטחים עבור עמיתיהן, באמצעות כהן, ניירות ערך במחיר מלאכותי ומופקע במשך שבע שנים תמימות. כך, בין היתר, בחר כהן מניות מסוימות, אותן רכש בחשבונותיו הפרטיים ולאחר מכן ביצע מכספי העמיתים פעולות רכישה בכמויות גדולות ובאופן אינטנסיבי של אותן מניות שבחר, וזאת על מנת להעלות באופן מלאכותי את שערי המניות האמורות ולאחר מכן למכור את אותן מניות שרכש בחשבונותיו הפרטיים – ברווח.

ואכן מעשים אלה, שנעשו מתוך בצע כסף גרמו לעליית שער ניירות ערך באופן מלאכותי והובילו לכך שכהן רכש עבור העמיתים, בניגוד לאינטרס הכלכלי שלהם, ניירות ערך בהיקפים עצומים במחיר “מנופח” שהינו גבוה במידה ניכרת מהמחיר בו היו רוכשים העמיתים את נייר הערך אלמלא “הריץ” אותו כהן באופן שהעלה את שערו באופן מלאכותי.

כהן ושותפיו, נאמר בבקשה, גרפו לכיסם 7.7 מיליון שקלים מכספי העמיתים, אלא שסכום זה מהווה חלק קטן בלבד מסך הנזקים שנגרמו לעמיתים כתוצאה ממניפולציות אסורות של “הרצת” מניות ומפעולות רכישה ומכירה שונות אשר ביצע כהן בניירות הערך של העמיתים. זאת, מאחר שעל מנת להפיק רווח בסך 7.7 מיליון שקלים ביצע כהן פעילות הרצת מניות בהיקף אדיר ממדים, אשר הסבה נזקים בסך עשרות מיליוני שקלים לעמיתי עמיתים ומבטחים.

בבקשה נטען, כי עמיתים ומבטחים התרשלו באופן קשה וחמור בשמירה על כספי העמיתים ואפשרו ביצע תרמית בכספי העמיתים במשך שבע שנים רצופות, הפרו את חובותיהן כלפי העמיתים ואת ההסכם שלהן עם העמיתים.

לדברי המבקשים, על עמיתים ומבטחים מוטלת אחריות מוחלטת לפצות את העמיתים בגין כל הנזקים שהסבו להם מעשי התרמית החמורים שבוצעו על ידי עובד בכיר אצלן בנכסי העמיתים, והן נושאות באחריות ישירה ומוחלטת לכל העוולות והמעשים הפסולים והבלתי חוקיים של אותו עובד, אשר פעל על פי הרשאה, סמכות, כוח ונגישות שניתנו בידו.

כהן הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בהרצת מניות ונדון לעונש מאסר בפועל של שלוש שנים, קנס בסך 50 אלף שקל, ופיצוי העמיתים בסך 1.5 מיליון שקל בגין חלק קטן מהנזק שנגרם לעמיתים כלשון בית המשפט.

תגובת עמיתים לא התקבלה עד סגירת הגיליון.

Be the first to comment

Leave a Reply