ייצוגית נגד פלקסטרוניקס: ניכתה משכרם של העובדים הפסקות הקצרות של פחות מ-15 דקות

ייצוגית: ההפסקות נוכו משכר העובדים
ייצוגית: ההפסקות נוכו משכר העובדים

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 5.54 מיליון שקל הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת כנגד חברת פלקסטרוניקס (ישראל) ממגדל העמק העוסקת בייצור מוצרי אלקטרוניקה שונים. זאת בטענה לקיפוח זכויויהם של עובדיה לרבות עובדים לשעבר, בכך שהפחיתה משכרם שעות עבודה בגין הפסקות קצרות בנות 15 דקות ואף פחות מכך.

המבקשת נטליה שבצ’נקו שעבדה בחברה כעשור שנים טוענת כי ככלל אורך המשמרות של החברה הינו כ-12 שעות עבודה ואף למעלה מכך ובפועל העובדים היו בדרך כלל מסיימים את המשמרות כרבע שעה לאחר תום זמן המשמרת המקורי.

ככלל מציינת עוד המבקשת לאורך המשמרת זכאים העובדים ל-3 הפסקות. שתי הפסקות קצרות לאחר התחלת המשמרת ולפני סוף המשמרת, ועוד הפסקה בת 30 דקות באמצע המשמרת.

לטענתה, החברה כפתה על עובדיה מדיניות נוקשה לגבי איחורים מהפסקות לרבות באמצעות הפחתת תשלום פרמיות לעובדים וסנקציות אחרות כגון הורדות משמרות ו/או הורדת משמרות לילה שהיו יותר מכניסות כלכלית.

בבקשה נאמר כי מדיניות החברה לגבי איחורים בחזרה מהפסקה הביאה לקיצור נוסף של זמן ההפסקות לרבות ההפסקות הקצרות שנקבעו לאורך של 15 דקות אך היו בפועל מספר פעמים רב זמן קצר יותר שכן העובדים היו בדרך כלל מתייצבים לעבודה עוד לפני תום זמן ההפסקה.

לטענת המבקשת עיון בדוחות הנוכחות הנמצאים בידיה העלה כי החברה נהגה להפחית מזמן העבודה לתשלום של העובדים למעלה מ-30 דקות הפסקה ביום עבודה. להבנתה, הורדת זמן ההפסקות הקצרות מזמן העבודה היה אוטומטי וללא קשר לשאלה האם העובדים יצאו בפועל להפסקה ולכמה זמן.

לדברי המבקשת טענתה של החברה לפיה מורדים לעובדים רק סך של 30 דקות הפסקה אינה מתאימה לנתונים כמפורט בדוחות הנוכחות שלה עצמה, והחברה לא סיפקה הסבר סביר מדוע מפחיתים לעובדים שעות עבודה נוספות בגין ההפסקות הקצרות.

בבקשה נאמר כי מעיון בעמדתה של החברה עולה כי החברה מודה כי הפחתת זמן ההפסקה לעובדים נעשית בצורה אוטומטית וללא קשר לזמן ההפסקה בפועל, כאשר לטענתה העובדים אינם נדרשים לדווח על זמן ההפסקה.

החברה, מציינת המבקשת, נהגה להפחית מזמן העבודה של העובדים בדרך כלל כ-39 דקות עבודה במשמרת מעבר לזמן בו לא שילמה לעובדים על דיווח נוכחות שהיה לפני תחילת המשמרת.

המבקשת מעריכה כי לחברה כ-2,000 עובדי ייצור מדי שנה ולפיכך במהלך תקופה של 7 שנים מדובר בכ-14,000 שעות עבודה, ולהערכתה חברי הקבוצה המיוצגת מונים כ-4,667 עובדים שעבדו או עובדים בחברה באותה התקופה.

עוד מעריכה המבקשת כי לעובד ממוצע הופחתו כ-9 דקות הפסקה ביום (מעבר ל-30 הדקות שהחברה רשאית על פניו לקזז), 0.15 שעות בערך עשרוני. בית הדין מתבקש לחייב את החברה לפצות את חברי הקבוצה המיוצגת על הפחתת שעות העבודה בגין הפסקות הקצרות, ובנוסף להורות לחברה להפסיק להפחית את שעות העבודה בגין ההפסקות הקצרות.

לא היה ניתן להשיג את תגובת החברה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply