ייצוגית נגד שופרסל: החברה נמנעת מתשלום ערכן המלא של הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובדים

להערכת המבקשת לשופרסל יש כעשרת אלפים עובדים בכל שנה אשר משולם להם שכר יסוד בחסר, ההפסד הכספי המצרפי שנגרם לחברי הקבוצה המיוצגת בגין התנהלותה של שופרסל מוערך ב-37 מיליון שקלים

שופרסל אקספרס

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד שופרסל, בטענה להפרה בוטה של חוק פיצויי פיטורים. זאת בדרך של חישוב גובה שכר היסוד בחסר, על ידי ביצוע פיצול מלאכותי של שכר היסוד (שכר העבודה באמצעותו מחושב שכר המינימום ואחוז ההפרשות לפנסיה) לתוספות מלאכותיות.

המבקשת אורית סימניש טדלה הועסקה על ידי שופרסל במשך 46 חודשים בתפקיד “מלקטת” ובמסגרת תפקידה זה נדרשה להכין חבילות משלוחים עבור לקוחות שביצעו הזמנות מקוונות באמצעות אתר שופרסל, וזאת עד למועד פיטוריה לפני ארבעה חודשים.

בבקשה נאמר כי תשלום מסוים בתלוש המשכורת של שופרסל אינו אלא פיקציה וכי הדבר נעשה על מנת להפחית את רכיב שכר היסוד. שופרסל נטען בבקשה לא החשיבה את התוספות הבאות על אף שהנם רכיבים קבועים ויציבים: תוספת מקצועית, פרמיה תחשיבית, פרמיה כמותית, תוספות בשיעורים של 50% ו-60% בגין עבודה בשעות הלילה, וביצעה חישוב פיצויי פיטורים והפרשות פנסיונות בחסר ובניגוד לדין.

שופרסל נטען בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד אסף נוי וענבל תמם מבצעת פיצול מלאכותי של שכר היסוד הקובע למספר תוספות שונות, ובכך יוצרת החסרה מלאכותית של שכר היסוד, דבר הגורם לחסר בהפרשות הפנסיוניות ובפיצויי הפיטורים. בעשותה כך נטען בבקשה נמנעת שופרסל מתשלום ערכן המלא של הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובדים.

בית הדין מתבקש להכיר בתביעתה האישית של המבקשת בעילה של אי תשלום ערכן המלא של זכויותיה הסוציאליות, כבתביעה ייצוגית בשם כל עובדי שופרסל אשר לא זכו להפרשה בגין התוספות אותן לא חישבה שופרסל במסגרת חישוב פיצויי הפיטורים וחישוב גובה השכר הקובע לקופת קרן הפנסיה, בהתאם להוראות הדין.

להערכת המבקשת לשופרסל יש כ-10 אלף עובדים בכל שנה אשר משולם להם שכר יסוד בחסר, את הוותק הממוצע של עוב בשופרסל ב-3 שנים, ואת ההפסד הכספי המצרפי שנגרם לחברי הקבצה המיוצגת בגין התנהלותה של שופרסל בסך של 37 מיליון שקלים.

שופרסל סירבה להגיב.

Be the first to comment

Leave a Reply