ייצוגית נגד שירותי בריאות כללית: פוגעת בערך השוויון בין גברים לנשים

לטענת המבקשת התברר לה בשלב מסוים כי כוח העובדים ממין זכר מקבלים שכר/גמול גבוה יותר מאשר העובדות ממין נקבה, עבור אותה עבודה. בימי שישי לדוגמה, תוגמלו העובדים בעד 400% לעומת העובדות שהסתפקו ב-200%

אילוסטרציה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד שירותי בריאות כללית לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה וחוק שכר שוה לעובדת ולעובד. הבקשה הוגשה על ידי מאיר מרי-ניקול העובדת מזה יותר מ-28 שנים במחלקת כוח העזר בחדר ניתוח בבית החולים הכרמל השייך לשירותי בריאות כללית.

במבוא לבקשה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת נאמר כי עניינה בפגיעה הקשה, הבלתי מוצדקת והבלתי מידתית ושלא לתכלית ראויה בערך השוויון בין המינים ו/או בין העובדים לעובדות במקום עבודה אחד.

הפלייה מתבטאת בהענקת תנאי עבודה טובים יותר, לרבות ובמיוחד שכר/גמול/הטבה גבוהים יותר או אפשרויות קידום טובים יותר לעובדים ממין זכר על פני העובדות ממין נקבה עבור אותה עבודה או עבודה שווה בעיקרה ו\או עבודה שות ערך (כמשמעותם בחוק השכר), הפלייה שאינה מתחייבת מאופיים או ממהותם של התפקיד או המשרה, והכול תוך הפרה של הוראות חוק השוויון או חוק השכר.

המבקשת מציינת כי מדובר בעבודות המבוצעות לאחר שעות המשמרות הרגילות בחדרי הניתוח ואשר בגינן זכאים העובדים לשכר או גמול נפרד מהמשכורת “הרגילה”. בשעות העבודה הרגילות מציינת עוד המבקשת כל עובדי כוח העזר (גברים ונשים) מקבלים את אותם תנאי שכר בשעות העבודה הרגילות.

לטענת המבקשת התברר לה בשלב מסוים כי כוח העובדים ממין זכר מקבלים שכר/גמול גבוה יותר מאשר העובדות ממין נקבה, עבור אותה עבודה או עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך. עוד טוענת המבקשת כי בימי שישי תוגמלו העובדים ממין זכר בשיעור של 300%-400% בעוד העובדות ממין נקבה תוגמלו לפי תעריף של 200%.

לדבריה, מדובר בהפלייה קשה, ברורה, משפילה, ופוגענית של העובדות ממין נקבה הנמנות על קבוצת כוח העזר במחלקת חדר ניתוח ב-14 בתי החולים שבבעלות שירותי בריאות כללית, הפלייה הנמשכת מזה שנים והפוגעת בהכנסתן ובכבודן של העובדות, ומייצרת מצב אבסורדי של עוול מתמשך החייב להיפסק לאלתר.

Be the first to comment

Leave a Reply