ייצוגית: שומרה גבתה ביתר ריבית על פריסת הפרמיה השנתית ממנהל עסק של ממכר אביזרי אופנה

לטענת התובע, שומרה גבתה ממנו בפועל סכומים הגבוהים מהסכומים שהייתה רשאית לגבות על פי דין, המשקפים בפועל ריבית ששיעורה גבוה מהמוסכם בין הצדדים בפוליסת "בונוס לעסק". המבקש טוען, כי שומרה ניצלה את חוסר אפשרותם של המבוטחים לבדוק את החישוב שנערך על ידה והתעשרה על חשבון המבוטחים

בקשה לאישור תביעה ייצוגית. צילום: אילוסטרציה

בבית המשפט המחוזי בלוד הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך של כ-10 מיליון שקל נגד שומרה בטענה לגבייה ביתר, בניגוד לדין ותוך הטעיית המבוטחים, של ריבית (דמי אשראי) בקשר לפריסת הפרמיה השנתית לתשלומים.

לדברי המבקש, המנהל עסק של ממכר אביזרי אופנה בקניון סיטי באשדוד, הוא רכש משומרה פוליסות ביטוח עסק ושילם במהלך השנה את הפרמיות בהתאם להסדר הפריסה לתשלומים והסכומים שנדרשו על ידי שומרה. לטענתו, בדיעבד הסתבר לו כי שומרה דרשה וגבתה ממנו בפועל סכומים הגבוהים מהסכומים שהייתה רשאית לגבות על פי דין. זאת, מאחר שנגבו סכומים המשקפים בפועל ריבית ששיעורה גבוה מזה שהוסכם בין הצדדים והוצהר בפוליסה הנקראת “בונוס לעסק”.

לטענת המבקש באמצעות עו”ד מורדי פיזיצקי, למרות כל ההוראות הברורות נהגה שומרה אחרת, לא גילתה למבוטחים את הדרוש ואף גבתה ריבית הגבוהה מהריבית המוצהרת בפוליסה. לדברי המבקש, הטעיית המבוטחים לא הייתה רק באי הגילוי, אלא גם בהצגת נתונים לא נכונים לגבי שיעור הריבית שתיגבה מהמבוטח.

המבקש טוען, כי שומרה ניצלה את חוסר אפשרותם של המבוטחים לבדוק את החישוב שנערך על ידה והתעשרה על חשבון המבוטחים. בבקשה נאמר, כי אין כל סיבה להניח כי שומרה אינה נוהגת באותו אופן כפי שנהגה עם המבקש, גם בכל יתר המבוטחים, בוודאי כאשר מדובר במערכים ממוחשבים. המבקש מציין כי בדק מספר פוליסות של לקוחות אחרים וגם שם נצפתה אותה התוצאה.

בית המשפט מתבקש לחייב את שומרה בפיצוי או השבה של כל הסכומים אותה גבתה ממבוטחיה ביתר, וכן להורות לה לתקן את דרכיה מעתה ולהבא.

מנורה החזקות החברה האם של שומרה דיווחה אתמול (יום ג’) לבורסה על התביעה הייצוגית.

Be the first to comment

Leave a Reply