יש לבטל את האיסור על ביצוע הפקדות מעסיקים באמצעות חשבון נאמנות

נשיא איגוד לשכות המסחר לממונה על רשות שוק ההון: הוראה זו מטילה נטל כבד במיוחד על עסקים, שיצטרכו לבצע העברות כספים לעשרות גופים מוסדיים. הדבר כרוך במורכבות טכנית גבוהה, ובעלויות גבוהות של ביצוע העברות כספיות לגופים פנסיוניים שונים

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר

“יש לבטל את התיקון המוצע לממשק המעסיקים, האוסר ביצוע הפקדות מעסיקים באמצעות חשבון נאמנות, ולהותיר את המצב כפי שהוא כיום, כך שמעסיקים יוכלו להמשיך ולקבל את השירות דרך חשבונות נאמנות” – כך דורש עו”ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, מדורית סלינגר, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

לדברי לין, במכתב ששלח אתמול (יום ב’) לסלינגר, “ההוראה המוצעת מהווה התערבות חריפה בהתנהלותם של המעסיקים. המטרה אותה שואפים ברשות שוק ההון להשיג, אינה מצדיקה התערבות כה בוטה בשיקולי המגזר העסקי. ההוראה אינה בהלימות נאותה לעול המיותר שנוצר למעסיקים, והיא גם בסתירה למגמת הממשלה להפחית את העול הרגולטורי ולצמצם מעורבות מיותרת בניהול העסק”.

המכתב נשלח בתגובה לפרסום טיוטת החוזר מה-1 במאי – “מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – ממשק מעסיקים”. בטיוטת החוזר נקבע כי: “מעסיק לא יהיה רשאי להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות, אגב מידע המדווח באמצעות ממשק מעסיקים”.

לדברי לין, “כיום מעסיקים מסתייעים בחשבונות נאמנות של סוכני ביטוח ומנהלי הסדרים פנסיוניים, שמטפלים בהפרשות המעסיקים עבור עובדיהם. לנוכח מורכבות הליך הטיפול בהפרשות העובדים, הרי שהפקדות מעסיקים לחשבון נאמנות מזכה את העובד ביום הערך, ולא חושפת את המעסיק לתביעות לפי חוק הגנת השכר, שכן הכספים נזקפים לעובד במועד הפקדתם בחשבון הנאמנות”.

זאת ועוד, “לא כל המעסיקים מפרישים ישירות לגופים המוסדיים, בייחוד במקרים בהם יש לעובדים מספר תכניות פנסיוניות שדורשות פיצול ההפרשות, כך שמרבית המעסיקים לא מסוגלים לבצע זאת בעצמם. הדבר כרוך במורכבות טכנית גבוהה, ובעלויות גבוהות של ביצוע העברות כספיות לגופים פנסיוניים שונים”.

לין: “אני רואה בהצעה התערבות מיותרת בחופש הניהול העסקי (כך, לדוגמה, כאשר מדובר באשכול חברות, לא יהיה ניתן לרכז ביצוע הפקדות פנסיוניות באמצעות חברה אחת). ביטול חשבונות הנאמנות ייצור עומס בלתי סביר במחלקות השכר אצל המעסיקים, בייחוד שמעסיקים קיבלו שירות זה עד כה מסוכני הביטוח דרך חשבונות הנאמנות שנפתחו, ללא שום תקלות”.

באיגוד לשכות המסחר מדגישים עוד, כי הוראה זו מטילה נטל כבד במיוחד על עסקים קטנים ובינוניים, שיצטרכו לבצע בעצמם העברות כספים לעשרות גופים מוסדיים. למעסיקים אלו אין מחלקות שכר גדולות והן מסתמכות על אותם סוכני הביטוח שיקלו עליהם.

יתרה מכך, בחוק ההסדרים לשנת 2016, המעסיקים חויבו לשלם לאותם סוכני ביטוח דמי סליקה, על מנת שסוכנים אלו יסייעו להם בכל הביורוקרטיה והסרבול הכרוכים בעבודה זו, כך שלא ברור מה התועלת באיסור, שיגדיל שוב את העלויות למעסיקים בצורה משמעותית.

Be the first to comment

Leave a Reply