כוח לעובדים נגד המרכז האקדמי למשפט ועסקים: המרכז אינו מחיל את הסכם השכר באופן שוויוני

ההנהלה החליטה באופן חד צדדי וללא יידועו של ארגון העובדים להחריג מההסכם שנחתם ב-2017 בעלי תפקידים לפי ראות עינה. לאחר שהפחיתה עד 30% משכר המרצים, הנהלת המכללה מסרבת בתוקף לבצע קיצוץ כל שהוא דווקא בשכר הבכירים במכללה

בירור בבית המשפט לענייני עבודה pixabay
בירור בבית המשפט לענייני עבודה pixabay

ארגון כוח לעובדים פנה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשה להורות כי הסכם ההתייעלות במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן חל על כלל הסגל האקדמי במכללה למשפטים ומנהל עסקים ללא סייג, ובכלל זה בין היתר גם על דיקנים וראשי תוכניות, וכי על המכללה להחילו באופן שוויוני.

בפנייה לבית הדין נאמר כי בחודש אוקטובר 2017 חתם עם הנהלת המרכז האקדמי הסכם קיבוצי הקובע שורת צעדי התייעלות, נוכח טענות הנהלת המכללה כי מצבו הכלכלי של המרכז קשה. תחולת ההסכם הקיבוצי כפי שנקבעה בהסכם היא על כלל הסגל האקדמי במכללה, ובשום מקום בהסכם הקיבוצי לא מצוינת החרגה של איש סגל אקדמי כלשהו.

עם זאת טוען כוח לעובדים, ארגון העובדים היציג של המרצים הבכירים במרכז האקדמי וכן של הסגל המנהלי, כי הנהלת המכללה החליטה באופן חד צדדי וללא יידועו להחריג מההסכם בעלי תפקידים לפי ראות עינה. כך החליטה ההנהלה להחריג מההסכם הקיבוצי את דיקן הפקולטה למנהל עסקים ואת ראש התכנית לתואר שני ללימודי שוק ההון ובנקאות.

בבקשה נאמר כי לאחרונה החליטה הנהלת המכללה לפטר מרצים בכירים ולהפחית היקפי העסקה של שני מרצים נוספים בטענה כי קיים חשש ממשי ליציבותה הכלכלית של המכללה (חשש אשר הופרך בבדיקה שערך משרד רואי חשבון אותו שכרו העובדים). עתה נאמר בבקשה החליטה ההנהלה לצמצם את שכר המרצים במכללה ב-20% בהתאם להסכם ההתייעלות לאחר ששכרם כבר קוצץ בהיקף של 10%-5% לפני כשנתיים וחצי.

יחד עם קיצוצים וצמצוצמים קשים אלה, נטען בבקשה, מסרבת הנהלת המכללה בתוקף לבצע קיצוץ כל שהוא דווקא בשכר הבכירים במכללה (מעבר לקיצוץ בהיקף 5% שנעשה בשכרם לפני כ-5 שנים לטענת המכללה). משכך בדק ארגון כוח לעובדים את דו”חות ניכוי דמי הטיפול החודשיים משכר הסגל האקדמי מהם עלה כי ככל הנראה לא מנוכים דמי טיפול משכר כל הסגל כנדרש. לדברי הארגון התכתבות עם מנכ”ל המכללה העלתה כי אין מדובר בטעות אלא בהחרגה מכוונת מההסכם הקיבוצי של שני בעלי תפקדים אשר הועסקו במכללה.

לדברי כוח לעובדים פניותיו למכללה בבקשה כי תפעל בהתאם להסכם הקיבוצי בתום לב נדחו, ועל כן מתבקש בית הדין לקבוע כי הסכם ההתייעלות חל על כלל הסגל האקדמי במכללה ללא כל סייג, וכי על המכללה להחילו באופן שוויוני.

תגובת המרכז האקדמי

בתגובה לבקשה נטען על ידי המרכז האקדמי למשפט ועסקים כי המדובר בבקשה נטולת יסוד ומשוללת תום לב, וכי הוא לא הסתיר דבר מארגון כוח לעובדים שקיבל באופן שוטף מדי חודש בחודשו רשימה מסודרת של חברי הסגל הסגל עליהם חל ההסכם הקיבוצי ובגינם מנוכה דמי חבר או דמי טיפול ארגוני ודמי ועד בהתאם להסכם הקיבוצי.

בשום שלב, מדגיש המרכז האקדמי, כי מאז שנת 2015 ועד היום לא חל ההסכם הקיבוצי על דיקן חיצוני וכי ההסכם קיבוצי אינו חל על דיקן חיצוני שגויס לתפקיד מחוץ לשורות הסגל האקדמי ואשר שכרו אינו מעוגן בהסכם הקיבוצי. כך פרופ’ יורם מיתקי דיקן הפקולטה למנהל עסקים, פרופ’ גל רז שהחליפו בתפקיד, וכך גם ד”ר רון מלכא שגויס בשנת 2016 מחוץ לחברי סגל המרכז האקדמי על מנת לשמש כדיקן המייסד של הפקולטה ללימודי שוק ההון והבנקאות.

 

Be the first to comment

Leave a Reply