תביעה בבית הדין לעבודה: ראש אגף הכספים באיגוד התעשיינים פוטר לאחר 16 שנים על בסיס נקמה אישית

רו"ח אלי גרינבלום הגיש תלונה נגד בכירי הארגון לוועדת הביקורת בהתאחדות וביקש לדווח על שחיתויות ומנהל בלתי תקין המבוצעים על ידי בכירים בארגון

הפיטורים וההשלכות. צילום: Pixabay
הפיטורים וההשלכות. צילום: Pixabay

רו”ח אלי גרינבלום המכהן מזה כ-16 שנים בהתאחדות התעשיינים בתפקיד ראש אגף כספים ומנהל טוען כי פוטר מתפקידו מהיום להיום ללא שימוע, ללא כל עילה עניינית ללא מתן זכות הודעה מוקדמת, וכנקמה על כך שהעז להגיש תלונה לוועדת הביקורת בהתאחדות ולדווח על שחיתויות ומנהל בלתי תקין המבוצעים על ידי בכירים בארגון.

רו”ח גרינבלום המעיד על עצמו כחושף שחיתויות בהתאחדות התעשיינים פנה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשה למתן סעד זמני לביטול פיטוריו הפסולים, פיטורי נקמה פוליטיים כדבריו, עד לבירור תביעתו העיקרית שתוגש בתוך כשבוע.

בפנייתו לבית הדין מציין רו”ח גרינבלום כי פוטר ביום ראשון השבוע ונדרש להשיב עוד באותו היום את כל הציוד שברשותו לרבות רכבו, כאשר הובהר לו כי יחסי העבודה יסתיימו באותו היום. זאת בהתעלם מתקופת ההודעה המוקדמת בת החודשיים הקבועה בתנאי העסקתו.

לדברי גרינבלום נוכח תפקידו הבכיר בהתאחדות הוא נחשף להתנהלות ההתאחדות וגורמים בכירים בה בנוגע לאירועים ופרשות שונות. נוכח תפקידו הוא הבין כי ישנו חשד חמור שמא גורמים בכירים בהתאחדות, מועלים בתפקידם, מנצלים את סמכותם, ופועלים לרעת ציבור התעשיינים ולמען טובתם האישית.

לדברי גרינבלום הוא הבין כי כשומר סף בהתאחדות עליו לדווח על האירועים החמורים אליהם נחשף, ועל כן פנה בראשית חודש אוקטובר אשתקד לוועדת הביקורת בהתאחדות בתלונה מפורטת למשעי. תלונה המפרטת דוגמאות מהן עולה בבירור כי גורמים בכירים בהתאחדות ביניהם נשיא ההתאחדות והמנכ”ל משמשים בתפקידים רבים במקביל, תוך ניגוד עניינים מובהק בין תפקידם בהתאחדות לבין גופים אחרים כגון קרן מעגלים וקרן ההדדית, וגוזלים מכספי ההתאחדות, כאשר מגבים האחד את השני ואין מי שיעצור אותם מפועלם זה.

כך למשל חתימה על הסכמים בין ההתאחדות לבין גופים אחרים כאשר הגורמים החתומים על אותם הסכמים מכהנים בתפקיד בכיר בהתאחדות וכן באותם הגופים, החלטות לאפשר שימוש בלתי נדלה במשאבי ההתאחדות באותם גופים, (משרדים, חדרי ישיבות, רכבים וכיוצא בזה) ללא עריכת הסכמים וללא העברת תמורה להתאחדות, ואין מי שיכול למנוע מהם לפעול כך, נוכח מעמדם הבכיר הן בהתאחדות והן באותם הגופים.

בפנייה לבית הדין באמצעות עוה”ד סיגל פעיל ואדר שורץ נאמר כי במסגרת תלונתו דיווח רו”ח גרינבלום על פרשות שונות ביניהן פרשת שינוי התב”ע של בית התעשיה והסתרת מידע מהתעשיינים, השתלטות של גורמים בכירים בהתאחדות על שטחים השייכים לכלל בעלי הנכסים בבית התעשיינים, פדיון ימי חופשה של מנכ”ל ההתאחדות, גידול העלויות של מעסיקים באופן בלתי תקין, תוספת שטח בבניין התעשיינים לזכות ההתאחדות, התקשרויות שמבוצעות בהתאחדות ללא עריכת הסכמים, שימוש בנכסי ההתאחדות ללא העברת תשלום, שימוש ברכוש ההתאחדות על ידי מקורבים לבכירים בהתאחדות, והטעיית המוסד לביטוח לאומי.

בבקשה נאמר כי עניינה בהחלטה פסולה מטעמים זרים ובלתי עניינים המנוגדת לדין על פיטוריו של המבקש על שהעז ודיווח לוועדת הביקורת בהתאחדות על חשדות חמורים של ניצול גורמים בכירים בהתאחדות את סמכותם ומעמדם כדי לזייף מסמכים, לעשות שימוש פסול בכספים, ולהפר את הוראות הדין על חשבון התאחדות וציבור התעשיינים בישראל.

המבקש מציין כי ההחלטה על פיטוריו התקבלה על ידי מנכ”ל ההתאחדות, אחד הנילונים הראשיים בתלונתו לוועדת הביקורת, אותו מנכ”ל אשר נחשף על ידו במסגרת תלונתו כי שמבצע בהתאחדות ועל חשבונה פעולות מושחתות ובלתי כשרות. לדברי המבקש מדובר בפיטורי עובד חושף שחיתויות, עובד מוערך על ידי כלל הגורמים בהתאחדות ומחוצה לו שמעולם לא קיבל ביקרת שלילית ממנהליו, אשר הפך בן רגע לאחרון העבריינים ונענש באמצעי החמור ביותר של גדיעת העסקתו במקום עבודתו מזה 16 שנים והוא בן 63 שנים.

לא ניתן היה להשיג עד כה את תגובתה של התאחדות התעשיינים.

Be the first to comment

Leave a Reply