לאחר 23 שנים ברשות השידור מיכאל הרץ לא המשיך לתאגיד כאן – עכשיו הוא תובע חצי מיליון שקל

הרץ כיהן בתפקיד מנהל מחלקת הדרמה והאומנויות החל משנת 2012 ועד למועד סגירת הרשות לפני 3 שנים. לדבריו תחקיר עיתון הארץ גילה שסומן כ"תככן, רכלן, ולא מוכשר"

תאגיד השידור כאן צילום מסך
תאגיד השידור כאן צילום מסך

תאגיד השידור הישראלי כאן נתבע לשלם חצי מיליון שקל למיכאל הרץ שעבד במשך כ-23 שנים ברשות השידור וכיהן בתפקיד מנהל מחלקת הדרמה והאומנויות החל משנת 2012 ועד למועד סגירת הרשות לפני 3 שנים.
לדברי הרץ הוא ביים והשתתף בבימוי תכניות רבות שחלקן תוכניות יוקרה ותוכניות דגל של רשות השידור, וכי לאחר סגירת הרשות הגיש את מועמדותו לתפקיד מנהל מחלקת הדרמה בתאגיד השידור כאן ועמד בתנאי הסף. אולם הוא לא נבחר לתפקיד למרות ניסיונו הרב ונחל מפח נפש.
לדברי הרץ הוא לא אמר נואש ופנה במייל למנכ”ל התאגיד אלדד קובלנץ כדי לבחון אפשרויות אחרות לשילובו בתאגיד, והלה הפנה את בקשתו לגורמים הרלבנטיים. ואולם הוא לא נבחן לשום תפקיד נוסף בתאגיד, ולא נעשתה שום פנייה אליו או הזמנה להציע מועמדות כלשהי.
הרץ מציין כי התחוור לו מכתבת תחקיר שהתפרסמה בראשית חודש אוגוסט 2018 במוסף הארץ כי שמו נכלל ברשימות השמיות של יותר מ-200 מעובדי רשות השידור שהוכנו במסגרת הליכי גיוס מועמדים יוצאי הרשות לתאגיד ואשר חרצו את גורלם של אותם עובדים ומנעו מרובם והקשו על אחרים להתקבל לעבודה בתאגיד כאן.
ביחס אליו נכתב באותן רשימות כדלקמן: “לא להתקרב, תככן, רכלן, ולא מוכשר” ולטענת הרץ מילים אלה מופיעות עד היום תחת שמו בחיפוש הראשי בגוגל, מבלי לפתוח את הקישור עצמו.
לדברי הרץ המנכ”ל הביא רשימות אלו בפני חברי ועדת המכרזים או חלקם ובפני גורמים רלבנטיים אחרים בתאגיד, כך שדרכו היתה חסומה לחלוטין מלכתחילה תוך פגיעה חמורה בזכותו לשוויון כמועמד לעבודה, בחוסר תום לב בוטה.

מנכ”ל התאגיד, טוען הרץ, גרם לו לטפח תקוות שווא בדבר הפניית בקשותיו לגורמים הרלבנטיים כאשר לפי הרשימות שהמנכ”ל יזם והזמין משניים ממקורביו הומלץ “לא להתקרב” וכלל לא היה לו סיכוי אמיתי להיקלט לעבודה בתאגיד.
לדברי הרץ הוא לא התקבל לעבודה בתאגיד כאן תוך הפרות ופגיעות חמורות של התאגיד ו/או מי מטעמו בעיקרון השוויון, בחובת תום הלב וההגינות, בכללי הצדק הטבעי החלים על התאגיד, פגיעה בזכות השימוע ובזכות הטיעון, חריגה מסמכות ושיקולים זרים ובלתי סבירים, גיבוש דעה תוך הוצאת דיבתו רעה והצגת מצג מוטעה ושגוי בזדון.
תגובת כאן: כתב התביעה טרם הגיע לתאגיד. נתייחס לטענות בדרכים המקובלות בהליכים משפטיים.

Be the first to comment

Leave a Reply