לאן זורמים כספי הפנסיה? / מאת איציק אסטרייכר

רפורמת קרן ברירת מחדל ו"עקוב אחרי פנסיוני" היו אמורים לכאורה לייצר תנועה של כספים, הפקדות והעברות לקרנות שזכו במכרז, אך הנתונים של המחצית הראשונה של 2017 לא מלמדים על שינוי מגמה או תזוזה משמעותית כלשהי בענף קרנות הפנסיה

איציק אסטרייכר
איציק אסטרייכר

שוק קרנות הפנסיה החדשות, המקיפות, הסתכם בסוף חודש יוני ב-270 מיליארד שקל, שמנוהלים ב-9 קרנות פנסיה. חמש מתוכן בבעלות חברות הביטוח הגדולות במשק וארבע מנוהלות על ידי בתי השקעות. קרן הפנסיה הגדולה בשוק, מנורה מבטחים החדשה, מנהלת נכסים בהיקף של 93 מיליארד שקל, כ-34% מכלל נכסי קרנות הפנסיה בשוק.

חמש קרנות הפנסיה הגדולות בשוק, אלו שבבעלות חברות הביטוח, מנהלות נכסים בהיקף של 261 מיליארד שקל, המהווים 96% מן השוק, כאשר ארבע קרנות הפנסיה הגדולות בשוק מנהלות נכסים בהיקף של 244 מיליארד שקל, 90% מן השוק. ארבע קרנות הפנסיה שמנהלות את היקף הנכסים הקטן ביותר מנוהלות על ידי בתי השקעות ובכולן יחד נצברו עד סוף יוני כ-10 מיליארד שקל בלבד.

שוק קרנות הפנסיה החדשות

במהלך המחצית הראשונה של 2017 בוצעו הפקדות לקרנות פנסיה חדשות בהיקף של 16.7 מיליארד שקל, כאשרה קרן הגדולה בשוק, מבטחים החדשה, היא זו שאליה בוצעו ההפקדות בהיקף הגדול ביותר, כ-4.9 מיליארד שקל. חמש קרנות הפנסיה הגדולות בשוק נהנו במחצית השנה הראשונה של 2017 מהפקדות בהיקף של כ-15.7 מיליארד שקל, 94% מכלל ההפקדות שבוצעו בשוק בתקופה זו.

במהלך החודשים ינואר-יוני סבלו 4 קרנות פנסיה ממאזן העברות נטו שלילי. משמע, יותר כספים הוצאו מהן והועברו לקרנות פנסיה אחרות.

מאזן העברות נטו הגרוע ביותר היה נחלתה של קרן הפנסיה השנייה בגודלה בשוק, מגדל מקפת אישית, כאשר כמעט מיליארד שקל נטו הועברו ממנה למתחרים.

גם קרן הפנסיה הרביעית בגודלה בשוק סבלה ממאזן העברות נטו שלילי בהיקף של כ-379 מיליוני שקל. לעומתן, קרן הפנסיה שנהנתה ממאזן העברות נטו חיובי הגדול ביותר היא דווקא קרן הפנסיה הקטנה מאלו המנוהלות על ידי חברות הביטוח, הפניקס, שנהנתה מהיקף העברות נטו בסך 974 מיליוני שקל.

הפקדות ינואר יוני

נתונים אלו אומנם ראשוניים על מנת לבחון את השפעת המהלך של משרד האוצר לקביעת קרנות ברירת מחדל וביצוע “עקוב אחרי” לכספי קרנות פנסיה, אבל ראוי לשים לב.

כזכור, בנובמבר 2016 נכנסו לתוקפן הנחיות שקבעו שכל מעסיק הנדרש לבצע הפקדות לראשונה לעובד אשר לא בחר את קרן הפנסיה שבה יחסוך, יעשה זאת לאחת מקרנות הפנסיה שנבחרו במכרז שערך משרד האוצר ובו זכו קרנות הפנסיה של הלמן אלדובי ומיטב דש.

המהלך השני שביצע האוצר הוא איחוד חשבונות פנסיה מאלו שלא פעילות לאלו שפעילות. שני המהלכים היו אמורים לכאורה לייצר תנועה של כספים, הפקדות והעברות לקרנות שזכו במכרז, אך הנתונים של המחצית הראשונה של 2017 לא מלמדים על שינוי מגמה או תזוזה משמעותית כלשהי. עם זאת, ראוי לזכור שכנראה ההשפעה, אם בכלל, היא ארוכת טווח יותר, ומעסיקים שהיו להם הסכמי ברירת מחדל יכלו להמשיך להפקיד לאלו עד שנת 2019 ואולי המשמעות הגדולה היא המחיר. דמי הניהול במגמת ירידה.

העברות נטו בין קרנות

אלו שנהנים מכך הם החוסכים המאוגדים, אלו שיש להם צבירות של כספים בהיקפים גדולים יותר ואלו שמגלים מעורבות. המהלך של משרד האוצר נועד להקטין את העלויות שמשלמים רבים אחרים. מעניין לבחון את השפעת המחירים הנמוכים שנקבעו במכרז על מדיניות המחירים של קרנות הפנסיה הגדולות והאם הן משיבות “מלחמה” לקרנות שזכו במכרז ומציעות דמי ניהול נמוכים. נמשיך לעקוב.


הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני.

Be the first to comment

Leave a Reply