לא מוותר: ארגון ההסתדרות העובדים הלאומית מערער בבית משפט כדי לייצג את עובדי קופ”ח מכבי

מדובר בפנייה החמישית בנושא לבית המשפט. הסתדרות העובדים הלאומית: זוהי ההתארגנות הראשונית הגדולה ביותר בעשור האחרון, הפער לייצוג עמד על 0.01% והיום כבר לא קיים

סניף מכבי

הסתדרות העובדים הלאומית הגישה לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לפיו היא אינה ארגון העובדים היציג בקרב עובדי קופת החולים מכבי.

לדברי הלאומית פסק הדין השגוי הוביל לתוצאה אשר לה ייחלה ומייחלת מכבי ב-5 השנים האחרונות, כי הלאומית לכאורה לא עמדה בתנאים להוכחת יציגותה במועד.

ההסתדרות הלאומית סבורה כי כאשר בוחנים את כפות המאזניים בנסיבות המיוחדות של המקרה הנדון, ובהן שעסקינן בהתארגנות ראשונית הגדולה ביותר לפחות בעשור האחרון הנמשכת מזה 5 שנים, עשרות הליכים משפטיים, אלפים רבים של עובדים שהצטרפו לשורותיה. התנגדות מכבי באה לידי ביטוי בהתנהלותה של מכבי הבאה לידי ביטוי בהסתרת הנתונים מבית הדין וסירובה לחשוף את רשימות העובדים נכון למועד הקובע דאז, אל מול הפער הזעום של 0.01 שנקבע על ידי בית הדין כי חסר לאומית צורך השגת שליש, פער שאינו קיים נכון לעת הזו. על פי התביעה, הרי שיש בנסיבות העניין להגיע לכלל מסקנה כי זהו בדיוק המקרה החריג והמיוחד בו נדרשת התערבותו של בית הדין הארצי, על מנת לקבוע כי יש וצריך להגמיש את הכללים ולהכיר ביציגותה, גם באם היא חסרה את אותו הפרש זעום ומזערי של טפסים לצורך הכרה ביציגות.

בערעור נטען כי אין ולא יכול להיות חולק כי התגבש בעניינו עקרון ורציונל היציגות גם באם ייקבע כי צדק בית הדין האזורי בחישובים האריתמטיים. לדברי הלאומית פסק דינו של בית הדין האזורי עומד בסתירה מוחלטת לפסיקתו של בית הדין הארצי באשר לנטל ההוכחה המוטל על המעסיק מקום בו זה טוען לאי יציגותו של אגון עובדים. זאת ועוד פסק הדין ביטל הלכה למעשה את ערך סופיות הדיון תוך התעלמות מהנסיבות בעניינו.

לדברי הלאומית מכבי גרמה וגורמת בהתנהלותה לפגיעה אנושה ב-8,000 עובדיה, והיא פועלת כמעסיק אשר לית לו דין ולית לו דיין- עושה ככל העולה על רוחה על מנת לפגוע בהתארגנות עובדיה במסווה של ניהול הליכים משפטיים לגיטימיים לכאורה, והכול כך נראה מבלי שבית הדין ייחס להתנהלות נפסדת זו כל חשיבות.

Be the first to comment

Leave a Reply