לבקשת יו”ר ההסתדרות, פרופ’ זיו רייך גיבש מתווה לפתרון משבר הביטוחים הסיעודיים

רייך: הפתרון המיידי, המהיר והפרקטי ביותר הוא פתרון בו מקרה הביטוח מוגדר כמקרה חד ערכי, הפיצוי הוא חד פעמי והלקוח יכול לרכוש לעצמו יחידות פיצוי על פי הצורך שהוא מגדיר לעצמו, הליך כזה הוא מובן למבטחי משנה ולדעתי יאפשר התקשרות איתם

לבקשת יו”ר ההסתדרות ארנון בר דוד, גיבש פרופ’ זיו רייך, דיקן בית הספר לביטוח במכללת נתניה, מתווה לפתרון המשבר בביטוחי הסיעוד הפרטיים. כך פורסם לראשונה באתר פוליסה לביטוח ופיננסים.
במוקד המתווה עומדת ההבנה כי אחת הבעיות הקשות של הביטוחים הסיעודיים היא ההגדרה הסובייקטיבית של מקרה הביטוח הסיעודי: “כוחות השוק, התקשורת ואפילו בתי המשפט העדיפו את המבוטח והביאו למצב שפוליסות הסיעוד הפכו בעצם לסוג של קרנות פנסיה סיעודית. הזכאות לקבלת תגמולי ביטוח הפכה ממקרה ביטוח אובייקטיבי ומדיד לזכאות שניתנת כמעט באופן אוטומטי לכל דורש. ברור שהמצב המתואר לעיל אינו בר ביטוח והוא היווה את הסיבה העיקרית להחלטת מבטחי המשנה לנטוש את השוק הישראלי”.
לדבריו, הפתרון הוא יצירת מקרה ביטוח ברור וחד ערכי: “הפתרון המיידי, המהיר והפרקטי ביותר הוא פתרון של ביטוח בו מקרה הביטוח מוגדר כמקרה חד ערכי, הפיצוי הוא חד פעמי והלקוח יכול לרכוש לעצמו יחידות פיצוי על פי הצורך שהוא מגדיר לעצמו”. לדברי רייך, “הליך כזה הוא מובן למבטחי משנה ולדעתי יאפשר התקשרות איתם”.

באשר להגדרות מקרי ביטוח חד ערכיים, מביא רייך את הדוגמאות הבאות:

  1. חולה עם ספיקת כליות המטופל בדיאליזה בתקופה שתעלה על מספר חודשים.
  2. חולה אשר מוגדר כעיוור באופן מוחלט.
  3. חולה אשר לא מסוגל ללכת (מספר צעדים מוגדר) וזקוק בקביעות לכיסא גלגלים.

למעשה, המודל שמציע רייך דומה למודל של ביטוח מחלות קשות. לדבריו, כל חברת ביטוח תידרש לגבש כ-10 מקרים שמהווים את מרבית התרחישים. בהתרחשות אחד מהמקרים, חברת הביטוח תשלם סכום חד פעמי.
אולם, בשונה מביטוח מחלות קשות, בפתרון אותו מציע רייך בתחום הסיעודי, מקרה הביטוח הוא לא רשימת מחלות אלא רשימת מצבים רפואיים, כאשר אם אחד מהם מתקיים, אפשר להתייחס לחולה כאל סיעודי.
על פי המודל המוצע, כל חברת ביטוח תגבש את רשימת מקרי הביטוח, כאשר כל יחידת פיצוי תכלול את כל מקרי הביטוח. עוד מעריך רייך, כי כוחות השוק והרגולטור יביאו לרשימות מקרי הביטוח הטובות והמקיפות ביותר, ולכיסוי שיהיה אופטימלי למבוטחים, למבטחים ולמבטחי המשנה – ויפתור עבור כולם את בעיית חוסר הוודאות, שכעת גרמה למבטחים ולמבטחי המשנה לצאת מהתחום.

Be the first to comment

Leave a Reply