לוידס לונדון אוסר על עובדיו לצרוך אלכוהול במשך היום

עובד אשר יפר הוראה זו צפוי לפיטורין. ההוראה חלה על 800 עובדי לוידס ועל ברוקרים וחתמים מחברות ותאגידים אחרים הפועלים בבניין החברה

עובד בלוידס, אילוסטרציה
עובד בלוידס, אילוסטרציה

על פי נהלי עבודה חדשים שהופצו בין עובדי לוידס לונדון, אסורה שתיית אלכוהול בין 09:00 ל-17:00 בימים שני עד שישי. עובד אשר יפר הוראה זו צפוי לפיטורין.

במזכר פנימי שהופץ בין עובדי לוידס לונדון נרשם כי ניתוח של תלונות והפרות משמעת של עובדים, בשנתיים האחרונות, מצביע כי כמעט מחציתן מיוחסות לאלכוהול. העובדים מתמרמרים על האיסור מאחר שלא נועצו בהם וניתן לצרוך אלכוהול באופן אחראי במשך שעות העבודה בלי לפגוע בביצועים. ההוראה חלה על 800 עובדי לוידס והיא חלה על ברוקרים וחתמים מחברות ותאגידים אחרים הפועלים מתוך הבניין ברחוב ליים.

Be the first to comment

Leave a Reply