מגדל היא חברת הביטוח שהיטיבה עם העסקים המבוטחים בימי הקורונה בצורה המשמעותית ביותר

כך עולה ממדד הסולידריות שפרסמה רשות שוק ההון במטרה לעודד את חברות הביטוח לפעול לטובת המבוטחים על רקע המגפה. במקום השני נמצאות כלל ביטוח והכשרה עם ציון של 7.9 כל אחת

קריית מגדל
קריית מגדל

מגדל היא חברת הביטוח שהיטיבה עם העסקים המבוטחים בצורה המשמעותית ביותר בתקופת הקורונה. כך עולה ממדד הסולידריות שפרסמה רשות שוק ההון, במטרה לעודד את חברות הביטוח לפעול לטובת המבוטחים על רקע המשבר הכלכלי שגרמה התפשטות הנגיף. הציון הכללי של מגדל עומד על 8.1 נקודות. במקום השני נמצאות כלל ביטוח והכשרה עם ציון של 7.9 כל אחת. במקום השלישי נמצאת הראל עם 7.8 נקודות.

בחודש יולי פרסמה הרשות מדד ששיקף כיצד חברות ביטוח באו לקראת מבוטחים בתחום ביטוח הרכב. במדד הזה הובילו כלל ביטוח והראל. היום הרשות מפרסמת מדד בתחום ביטוח עסקים. הרשות הורתה לחברות הביטוח לדווח את כל פעולותיהן לטובת ציבור המבוטחים בתחום זה. היא ריכזה 14 פעולות שונות שננקטו לטובת המבוטחים בביטוח בתי עסק ודירגה את חברות הביטוח השירותיות ביותר.

המדד כולל 11 חברות ביטוח הפעילות בענף בתי עסק. חברות שפעילותן בענף זה זניחה לא נכללו במדד. הרשות מאמינה שבאמצעות פרסום המדד על חברות הביטוח לנהוג ביתר הגינות כלפי המבוטחים.

הניקוד נעשה על פי ארבעה קריטריונים: הטבות כלכליות למבוטחים, הטבות כלכליות בעסקאות חדשות, הטבות בתנאי הביטוח והנגשת המידע והדרכה למבוטחים.

ענף ביטוח בתי עסק מהווה כ-10% מנתח שוק הביטוח הכללי. סך הפרמיות ששילמו המבוטחים עומד על כ-2.2 מיליארד שקל בשנת 2019. אופן הדירוג של הרשות בוצע כך שכל פעולה לטובת מבוטחים בקרב חברות הביטוח קיבלה ניקוד. כמו כן, הרשות החליטה על מתן בונוס לחברות שפרסמו את ההטבות הייעודיות בכלי התקשורת ובאתר החברה וכן לחברות שהעבירו הנחיה רוחבית פנים ארגונית מחייבת. ניקוד זה הביא למתן ציון המשקף את היקף הפעולות החיוביות שביצעה כל חברת ביטוח.

בין הפעולות שנבחנו וקיבלו ניקוד במסגרת מדד הסולידריות – מתן החזר כספי לציבור המבוטחים, הנחה למבוטח שנדרש לבידוד לתקופת הבידוד אשר הביא להקפאת הפעילות העסקית (גם במקרה של דיווח בדיעבד על הבידוד), הגדלת הנחות במועד חידוש הפוליסה, מתן אפשרות הקפאה וצמצום כיסויים של הפוליסה וגמישות מול צרכי בית העסק המשתנים, מתן הדרכה למבוטחים בנושא הגשת תביעות ופרמטרים נוספים.

ד”ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון: “הגברת השקיפות לגבי אופן התנהלותן של החברות לטובת ציבור המבוטחים היא ערך חשוב בעיניי המייצר עידוד תחרות ותמריץ לחברות להשתפר בשירות הניתן לציבור. כראיה, חברות שקיבלו ציון נמוך במדד השירות שהתפרסם ביולי שיפרו את התנהלותן והעניקו הטבות לבתי העסקים בצל משבר הקורונה. רשות שוק ההון בהובלתי תמשיך לדאוג לציבור המבוטחים ולפעול הן להנגשת מידע ושקיפות מצד החברות והן לשמירה ומיצוי זכויות המבוטחים, לצד עידוד החברות להפגנת סולידריות בעתות משבר”.

שלומי נחום, משנה למנכ”ל מגדל ומנהל החטיבה לביטוח כללי מסר: “אנחנו משקיעים מאמצים רבים במטרה לתת את השירות הטוב ביותר לסוכנינו ולקוחותינו, במיוחד בימים לא פשוטים אלו בהם עסקים רבים נאבקים על לחם יומם. גאים להוביל במדד של רשות שוק ההון, נמשיך לעשות ולשפר לטובת הסוכנים ולקוחות החברה”.

Be the first to comment

Leave a Reply