מגדל, הפניקס ואיילון נתבעות לבטל הודעות ביטול של ביטוחי חיים ופנסיה על ידי מבוטח שלקה בדמנציה

בתביעה נאמר, כי לאחר שקרה מקרה הביטוח ביטל המבוטח מבלי דעת או בשל ליקוי בשיקול הדעת או מתוך טעות ובניגוד לכל היגיון או התנהלות נורמלית, את החוזים והפוליסות בהם התקשר בעבר עם הנתבעות. פוליסות אלה נועדו להבטיח את יכולתו להתקיים ולכלכל אותו, את רעייתו ואת ילדיו בדיוק בסיטואציה אליה נקלע

בית המשפט המחוזי תל אביב
בית המשפט המחוזי בתל אביב

מבוטח בן 58, מהנדס תוכנה ומנכ”ל חברות הייטק ותוכנה מובילות בארץ ובעולם, שאיבד לחלוטין את כושר עבודתו לנוכח מחלת הדמנציה בה לקה, הגיש תביעה בסך  5.4 מיליון שקל נגד מגדל, הפניקס ואיילון.

בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נאמר, כי כיום התובע נכה באופן מלא, סיעודי, מטופל על ידי מטפל צמוד ונתמך לחלוטין על ידי בני משפחתו, וכי  בחודש ספטמבר 2014, תקופה ארוכה לאחר שאיבד את כושר עבודתו לחלוטין ובהיות מחלתו במצב מתקדם כאשר הוא איננו עוד בעל שיקול דעת למעשיו – ביטל התובע פוליסות ביטוח ותכניות פנסיוניות ו/או איזה מהן אשר הקנו לו זכויות ביטוחיות ופנסיוניות אצל הנתבעות.

בתביעה שהוגשה באמצעות עו”ד אריאל רייך נאמר, כי מדובר במקרה בו לאחר שקרה מקרה הביטוח ביטל המבוטח מבלי דעת או בשל ליקוי בשיקול הדעת או מתוך טעות ובניגוד לכל היגיון או התנהלות נורמלית את החוזים והפוליסות בהם התקשר בעבר עם הנתבעות. פוליסות אלה נועדו להבטיח את יכולתו להתקיים ולכלכל אותו, את רעייתו ואת ילדיו, בדיוק בסיטואציה אליה נקלע שלא בטובתו.

לדברי התובע, תביעתו זו נועדה להביא לביטול הודעות ביטול חוזי הביטוח ותכניות הפנסיה או איזה מהן אשר נכרתו בינו לבין הנתבעות באופן המקנה לו, בין היתר, זכויות כספיות, ביטוחיות ופנסיוניות מלאות עד לתום תקופות הביטוח ו/או התכניות הנכללות בהן.

בית המשפט מתבקש לקבוע, כי במועד הביטול כבר התרחש מקרה הביטוח לפי העניין, וכי התובע פעל תוך העדר שיקול דעת או מתוך פגם חמור בשיקול הדעת בשל מחלתו עת ביטל את הפוליסות והתכניות . כפועל יוצא של האמור מבקשת התביעה לקבוע, כי הפוליסות והתכניות הביטוחיות או הפנסיוניות ומלוא הזכויות הנובעות מהן, גם הכספיות וגם האחרות, תקפות על פרקיהן ומחייבות את הנתבעות.

בית המשפט מתבקש להצהיר, כי התובע רשאי לחזור בו מביטול הפוליסות, החוזים ותכניות הביטוח של הנתבעות, כי הוא איבד את כושר עבודתו באופן מלא ותמידי, כי הוא נכה באופן מלא באופן תמידי החל מחודש יוני 2013 וכי על הנתבעות להמשיך ולשלם לו את תגמולי הביטוח החודשיים בגין אובדן כושר עבודתו או בגין נכותו המלאה.

הפניקס בחרה לא להתייחס.

ממגדל נמסר: “מגדל תתייחס לתביעה בבית המשפט ולא באמצעי המדיה השונים”.

תגובת איילון לא התקבלה עד כה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply