מגדל והראל זכו במכרז החשב הכללי לביטוח רכבי עובדי המדינה לשנתיים הבאות

החברות הזוכות יבטחו כ-65 אלף רכבים, בהיקף כספי הנאמד בכ-300 מיליון שקל לשנה. מגדל תבטח 64% מהרכבים והראל את השאר

תחבורה ישראל איילון ויקפדיה
תחבורה ישראל איילון ויקפדיה

מגדל והראל זכו במכרז החשב הכללי לביטוח רכבי עובדי המדינה לשנים 2019-2020. כך הודיע אגף החשב הכללי במשרד האוצר. במכרז בוצעו מספר שינויים ביחס למכרזים קודמים. כך, בהליך הזכייה הובא בחשבון ציון מדד השירות של כל חברת ביטוח כפי שמפרסמת רשות שוק ההון וזאת על מנת לעודד זכייה של חברות המספקות שירות איכותי לעובדי המדינה. בנוסף, הותאמו תעריפי הביטוח וההשתתפות העצמית למאפייני המבוטח, כך שנהגים זהירים ייהנו מהנחה בביטוח ובהשתתפות העצמית, וזאת לצורך עידוד נהיגה בטוחה בקרב עובדי המדינה וגמלאיה.

עוד נקבע כי עובדי המדינה יקבלו במסגרת המכרז הנחה של 10% מתעריף ביטוח החובה שמפרסמת רשות שוק ההון

בשנת 2019 צפויים לבטח במסגרת המכרז כ- 65 אלף רכבי עובדי מדינה, בני זוגם וגימלאים, בהיקף כספי הנאמד בכ-300 מיליוני שקל לשנה. חברת מגדל תבטח כ- 64% מכלל הרכבים (כולל רכבים המבוטחים בביטוח צד ג’) וחברת הביטוח הראל תבטח כ- 36% מכלל הרכבים.

החשב הכללי רוני חזקיהו
צילום” יח”צ

החשב הכללי רוני חזקיהו: “מדי שנה מבצע אגף החשב הכללי בחינה של תנאי המכרז ומכניס בהם שינויים ושיפורים, וזאת במטרה להיטיב עם עובדי המדינה ובני משפחותיהם, ואף לעודדם לנהיגה זהירה ובטוחה”.

Be the first to comment

Leave a Reply