מגמת הירידה בדמי הניהול נמשכת: דמי הניהול מההפקדות צונחים, הירידה בד”נ מהצבירה נעצרה

קיים, בחלק מקרנות הפנסיה, פער משמעותי בין שיעור דמי הניהול שמשלמים עמיתי חמשת המעסיקים הגדולים לבין כלל העמיתים בקרן

מטיילים בבטחה בעולם לאחר הקורונה

הירידה בדמי הניהול בכלל המכשירים הפנסיוניים נמשכת, אולם מראה סימנים ברורים של התמתנות. על פי דוח הממונה על רשות שוק ההון לשנת 2019, דמי הניהול מההפקדות ירדו בקרנות הפנסיה ל-2.12% (2.33% ב-2018, 3.17% ב-2015), ובביטוחי המנהלים ירדו לדמי הניהול מההפקדות ל-2.57% (2.84% ב-2015, 3.57% ב-2015). בקופות גמל ירד שיעור דמי הניהול מההפקדות ל-0.27% (0.3% ב-2018, 0.79% ב-2015).

בדמי הניהול מהצבירה השינוי דרמטי פחות. בקרנות הפנסיה הירידה כמעט נעצרה – ירידה של 0.01 נקודות אחוז מ-0.22% ב-2018 ל-0.21% ב-2019 (0.28% ב-2015). בביטוח מנהלים לא נרשמה ירידה בשנה האחרונה – 0.94% (1.08% ב-2015) ובקופות גמל לא חל השנה שינוי – 0.57% (0.64% ב-2015).

פערים בין החוסכים

עוד עולה בדוח הממונה כי קיים, בחלק מקרנות הפנסיה, פער משמעותי בין שיעור דמי הניהול שמשלמים עמיתי חמשת המעסיקים הגדולים לבין כלל העמיתים בקרן. בקרנות של מגדל, כלל ביטוח והפניקס קיימים הפערים הגבוהים ביותר בדמי ניהול בהפקדות. בקרנות של כלל ביטוח, מנורה מבטחים, מגדל והפניקס קיימים הפערים הגבוהים ביותר בדמי ניהול מנכסים.

Be the first to comment

Leave a Reply