מגן .י. חברה ארצית לאחזקה ושרותי ניקיון נתבעת בטענה להפרת זכויות עובדים

התובעים הם 19 עובדים לשעבר, שהועסקו אצל הנתבעת כעובדי ניקיון בתעשייה האווירית. לטענתם, הם זכאים למלוא פיצויי הפיטורים ולתשלום כספים וזכויות שהגיעו להם עקב עבודתם

פטיש בימה"ש
פטיש בימה"ש

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הוגשה תביעה בסך של כ-850 אלף שקל נגד חברת מגן .י. חברה ארצית לאחזקה ושרותי ניקיון (2000) ונגד בעליה מרדכי יהודאי בטענה לאי תשלום כספים, זכויות ופיצויי פיטורים, ללא שימוע, לעובדים קשי יום.

התובעים הם 19 עובדים לשעבר, שהועסקו אצל הנתבעת כעובדי ניקיון בתעשייה האווירית עד ליוני 2012.

עוד נטען על ידם, כי החברה התעמרה בהם והפגינה אטימות כלפי עובדים שעבדו בנאמנות בעבודת ניקיון קשה ובחוסר תום לב מוחלט.

בתביעה שהוגשה באמצעות עו”ד מרטין פורמן נאמר, כי למעט שניים מבין 19 העובדים שקיבלו שכר שעתי גבוה יותר, יתר העובדים קיבלו את שכר עבודתם לפי שעות עבודה בשכר מינימום של 22 שקל לשעה. עוד נטען בתביעה, כי במהלך כל תקופת עבודתם של התובעים לא שילמה להם החברה את מלוא הכספים המגיעים להם בגין דמי חופשה, הבראה, הפרשות פנסיוניות, כספים וזכויות נוספות.

התובעים מציינים, כי לאחר סיום עבודתם אצל הנתבעת הם נשארו לעבוד במקום העבודה מטעמה של חברת קלינור, שזכתה במקום העבודה במקום הנתבעת, וכי מאחר שהנתבעת לא סיפקה להם מקום עבודה חלופי מהווים נסיבות הפסקת עבודתם על ידה אקט של פיטורים. לטענתם, הם זכאים למלוא פיצויי הפיטורים ולתשלום כספים וזכויות שהגיעו להם עקב עבודתם.

לטענתם הם פוטרו על ידי הנתבעת ללא מתן הודעה מוקדמת כדין בגין הפסקת העסקתם, בלי שנערך להם שימוע כדין ובניגוד להוראות ההסכמים הקיבוציים או צווי ההרחבה החלים על הנתבעת.

לא ניתן היה להשיג את תגובת מגן .י. עד לסגירת הגיליון.

Be the first to comment

Leave a Reply