מדד הידידותיות של משרד הכלכלה חוזר: מי הבנקים הטובים לעסקים קטנים ובינוניים?

<!-- wp:paragraph --> <p><strong>מחצית ראשונה  2019</strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><strong>פועלים ומרכנתיל הם הבנקים הידידותיים ביותר לעסקים הקטנים והבינוניים</strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><strong>הבנק הבינלאומי חותם את הרשימה והוא הבנק הכי פחות ידידותי לעסקים קטנים והבינוניים</strong></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><strong>הבנק בודק 4 מדדים משמעותיים לעסקים: היקף האשראי לעסקים, הריבית הנגבית מהם, שיעור הרווחיות של הבנק מהעמלות ונגישות לעסקים</strong></p> <!-- /wp:paragraph -->

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה מפרסמת היום את מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים. המדד מפורסם כחלק מפעילות הסוכנות לקידום ועידוד התחרותיות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים. כמו כן, המדד מפורסם מתוך מטרה להעלות את המודעות בקרב העסקים הקטנים והבינוניים עצמם, לביצוע סקר שוק בתחום האשראי.

המדד שפורסם לראשונה במאי 2018 ומעודכן מידי חצי שנה, מסתמך על הנתונים הפיננסים המפורסמים על ידי הבנקים ומשוב שבוצע על ידי הסוכנות בקרב יועצים פיננסים הנותנים שירותים לעסקים קטנים ובינוניים. במסגרת הסקר נשאלו היועצים על היקף פעילותם, הבנקים איתם הם עובדים הכי הרבה, שביעות הרצון מהשירות אותו הם מקבלים מהבנקים וכן חוות דעתם על עלויות הריבית ותעריפי העמלות של הבנקים.

בהתאם לכך פורסם המדד על בסיס הפרמטרים הבאים:

היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי

יחס הריבית לסיכון האשראי לעסקים קטנים ובינוניים

שיעור הרווחיות מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות)

סקר בקרב יועצים פיננסיים

ממצאים עיקריים (שינוי במחצית שנת 2019 לעומת סוף שנת 2018):

סך שיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ירד בנקודת אחוז מ-41.3% ל-40.3%

במחצית שנת 2019 חלה ירידה קלה באשראי בסיכון בקרב עסקים קטנים (הפסדי אשראי, חובות בפיגור וחובות פגומים) מ-2.4% בסוף שנת 2018 ל- 2.3% במחצית שנת 2019

ממצאים עיקריים (שינוי במחצית שנת 2019 לעומת מחצית שנת 2018):

עלייה בהכנסות מריבית ביחס לממוצע האשראי בקרב עסקים קטנים ובינוניים מ-1.8% ל-2.2% (מרמז על עלייה בשיעורי הריבית).

הנטל התפעולי על עסקים קטנים ירד מ-0.43% במחצית שנת 2018 ל-0.36% במחצית שנת 2019 באופן ממוצע המתבסס על הבנקים במדד (מרמז על ירידה בתעריפי העמלות).

תוצאות המדד – ספטמבר 2019 (על בסיס דוחות חצי שנתיים של 2019)

דירוג הבנקבנקציון המדד
1פועלים84
2מרכנתיל84
3אגוד81
4מזרחי78
5לאומי76
6דיסקונט67
7בינלאומי65

המדד מורכב ממספר מרכיבים בהם דורגו הבנקים והציון הסופי ניתן בשקלול של כלל המרכיבים:

בשיעור האשראי המועמד לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי, בנק מרכנתיל דורג במקום הראשון עם יחס של 72% אשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי.

בהשוואה לסוף שנת 2018 ניתן לראות כי בארבעה מתוך שבעת הבנקים חלה ירידה במדד זה בשיעור של בין 0.9% ל-2.0%, בעוד בבנק מרכנתיל חלה עלייה של 2.1%, בבנק הבינלאומי חלה עלייה של 1.7% ובבנק מזרחי חלה עלייה של 0.1%.

Be the first to comment

Leave a Reply