מכבי מערערת על פסיקה בה נקבע כי ההסתדרות הלאומית היא הארגון היציג בבתי המרקחת שלה

לטענת מכבי בערעור שהגישה לבית הדין הארצי לעבודה, בית הדין האזורי לא ייחס כל משקל לשאלה כיצד ישפיע ניתוק בתי המרקחת משרשרת השירותים הרפואיים בארגון על יתר החוליות שבשרשרת השירות, על היציבות בארגון כולו, וכיצד ישפיע הדבר על החולה. ההסתדרות הלאומית: טוב תעשה מכבי באם תפעל בהתאם להוראות הדין ותנהל מו"מ בתום לב לצורך הגעה להסכם קיבוצי

מכבי שירותי בריאות
מכבי שירותי בריאות

מכבי שירותי בריאות הגישה ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, במסגרתו נקבע, כי בתי המרקחת של מכבי הם יחידת מיקוח נפרדת וכי הסתדרות העובדים הלאומית היא ארגון העובדים היציג בבתי המרקחת.

לטענת מכבי בערעור שהגישה לבית הדין הארצי לעבודה, בית הדין האזורי בראשות השופטת קרן כהן לא ייחס כל משקל ודגש לשאלה כיצד ישפיע ניתוק בתי המרקחת משרשרת השירותים הרפואיים בארגון על יתר החוליות שבשרשרת השירות הרפואי, על היציבות בארגון כולו, וחשוב מכל – כיצד ישפיע הדבר על החולה.


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.
ניתן להרשם לקבלת כניסה מיידית ומלאה לתכני האתר

.

Be the first to comment

Leave a Reply