מכבי שירותי בריאות מערערת על יציגות עובדיה דרך ההסתדרות הלאומית

מכבי שירותי בריאות בערעור: ליבו של בית הדין לעבודה היא להגדיל את העבודה המאורגנת בארץ ולחזק את כוחם של ארגוני העובדים, אך אסור לו לבית הדין להיות זה שיוצר את המציאות ומכיר בהתארגנות בשלב שבו זו עוד לא רקמה עור וגידים

מכבי שירותי בריאות
מכבי שירותי בריאות

מכבי שירותי בריאות הגישה לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הקובע כי הסתדרות העובדים הלאומית היא ארגון העובדים היציג במכבי. בפסק הדין נקבע כי הלאומית עמדה בנטל להוכיח את יציגותה במכבי.

בערעור נאמר כי בראש ובראשונה נפלה טעות אריתמטית בפסק הדין המביאה לכך שאפילו צדק בית הדין האזורי במלוא קביעותיו הרי שהתוצאה המספרית הנכונה של מסקנותיו היא שההסתדרות הלאומית אינה עומדת בדרישת השליש החוקית ואין לראות בה כארגון עובדים יציג.

טעות אריתמטית זו נטען בערעור נובעת מקביעתו של בית הדין כי מכבי היא מעסיקתה של קבוצת עובדים הפועלים תחת גוף אחר, ובעקבותיה ספר בית הדין את הטפסים שנחתמו על ידי עובדים מקבוצה זו לצורך בחינת היציגות, אך לא הגדיל את יחידת המיקוח בהתאם למספרם הכולל של העובדים בקבוצה זו.

מלבד טעות זו טוענת מכבי כי נפלו בפסק דינו של בית הדין האזורי טעויות נוספות רבות המלמדות על כשלים לוגיים בפסק דינו. כך קביעות שאינן מתיישבות האחת עם השנייה, קביעת המנוגדת לחלוטין להלכות משפטיות מחייבות כמו גם לקביעותיו של בית הדין הארצי לעבודה בפסק דין חלוט הנוגע לצדדים, קביעות שאינן מתיישבות עם הראיות שבתיק, התעלמות מראיות מהותיות אשר הקורא את פסק הדין כלל אינו יכול לדעת על קיומן, היעדר הנמקה ועוד.

לדברי מכבי, דברי הפתיחה של בית הדין האזורי בפסק דינו מלמדות כי הוא “יצא לדרך” (כלשונו) עם רצון ברור ודעה מגובשת לאפשר את ההתארגנות, בבחינת קודם נורה החץ ורק לאחר מכן סומנה המטרה.

בערעור נאמר כי אמנם נטיית ליבו של בית הדין לעבודה היא להגדיל את העבודה המאורגנת בארץ ולחזק את כוחם של ארגוני העובדים, אך אסור לו לבית הדין להיות זה שיוצר את המציאות ומכיר בהתארגנות בשלב שבו זו עוד לא רקמה עור וגידים.

לסיכום נטען כי בית הדין האזורי טעה במספר העובדים הכולל ביחידת המיקוח כפי שזו נקבעה על ידו, וכי מדובר בטעות מספרית מהותית היורדת לשורש פסק הדין ושוללת את היציגות. כמו כן קביעת בית הדין לפיה יש לראות ברופאי מכבי יחידת מיקוח נפרדת רצופה טעויות,ובנוסף טעה בית הדין בקביעתו לפיה יש לכלול ביחידת המיקוח את עובדי מעונות תל השומר שכלל אינם מועסקים על ידי מכבי.

Be the first to comment

Leave a Reply