מלם תים: הכנסות תחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח זינקו במחצית הראשונה של השנה

הכנסות תחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח הסתכמו במחצית הראשונה של 2019 ב-96.8 מיליון שקל, עלייה של 10.7%. זאת, בעיקר על רקע גידול אורגני בתחום

מלם תים מדווחת על תוצאותיה העסקיות למחצית הראשונה ולרבעון השני של 2019:

הכנסות הקבוצה למחצית הראשונה של 2019 עמדו על 1.1 מיליארד שקל, גידול של 12.6% בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד, אז עמדו ההכנסות על 982.5 מיליון שקל. ברבעון השני של 2019 הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ-545.5 מיליון שקל, גידול של 12.2% ביחס להכנסות ברבעון המקביל בשנת 2018, שהסתכמו ב-485.9 מיליון שקל. העלייה בהכנסות במחצית וברבעון נובעת מגידול בהכנסות של כל מגזרי הפעילות שבהם פועלת הקבוצה.
ה-EBITDA במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם בכ- 113.5 מיליון שקל ובנטרול השפעת תקן חכירותIFRS16  הסתכם בכ-76.8 מיליון שקל – גידול של 21.3% ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2018. ברבעון השני של 2019 הסתכם ה-EBITDA בכ-55.5 מיליון שקל ובנטרול השפעת תקן חכירות IFRS16  בכ-37.4 מיליון שקל, עלייה של 19.8% ביחס לרבעון המקביל של שנת 2018.

הרווח הנקי למחצית הראשונה של 2019 הסתכם בכ-39.4 מיליון שקל, גידול של 20.8% בהשוואה ל-32.5 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם הרווח הנקי בכ-18 מיליון שקל, עלייה של 13.3% לעומת הרווח הנקי בתקופה המקבילה בשנת 2017, שעמד על כ-15.8 מיליון שקל. 

הכנסות מגזר התוכנה והפרויקטים גדלו ב-37.3% במחצית הראשונה והסתכמו ב- 263.1 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקר ממוצרי תוכנה ופרויקטים חדשים וכן ממכירה משמעותית ראשונה בחו”ל. הרווח התפעולי ממגזר זה גדל ב-105.6% במחצית והסתכם בכ-15.9 מיליון שקל. ברבעון השני של 2019 ההכנסות גדלו ב-44.6% ועמדו על 136.8 מיליון שקל והרווח התפעולי זינק ב-190.6% ל-8.8 מיליון שקל. 

הכנסות תחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח הסתכמו במחצית הראשונה של 2019 ב-96.8 מיליון שקל, עלייה של 10.7%. זאת, בעיקר על רקע גידול אורגני בתחום. הרווח התפעולי ממגזר זה במהלך המחצית עמד על 23.3 מיליון שקל, גידול של 9.2%. ההכנסות בתחום ברבעון השני של השנה עמדו על 46.7 מיליון שקל, עלייה של 7.1% בהשוואה לרבעון המקביל, והרווח התפעולי עמד על 11.5 מיליון שקל ברבעון, עלייה של 2.8%.

הכנסות תחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח הסתכמו במחצית הראשונה של 2019 ב-96.8 מיליון שקל, עלייה של 10.7%. זאת, בעיקר על רקע גידול אורגני בתחום הסתכמו ב-515.3 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2019 – גידול של 4.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הנובע מגידול אורגני. הרווח התפעולי ממגזר זה עמד על 16.1 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2018, גידול של 24.5% לעומת המחצית המקבילה אשתקד. העלייה ברווח התפעולי ובשיעורו נובעת בעיקר מהגידול בהכנסות ומהשפעת העלייה בשער החליפין הממוצע של הדולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מתחום זה ברבעון השני עמדו על כ-248 מיליון שקל, עלייה של 2.3% בהשוואה לרבעון המקביל.  הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם בכ-7.5 מיליון שקל, גידול של 13%.

Be the first to comment

Leave a Reply