מנהל היחידה לאימונלוגיה בבית החולים וולפסון תובע את משרד הבריאות: בית החולים אינו עומד בהסכמים הקיבוציים

ד"ר שטיין כי אף הזכויות הסוציאליות להן היה זכאי בגין הכוננויות המתוכננות ומכוח הסכמי הרופאים, לא שולמו לו, וכך הוא לא קיבל הפרשות מעביד לקרן אסיף בשיעור של 7.5% מהתמורה בגין כוננויות ו-12% הפרשות מעביד לקרן הפנסיה (תגמולים+ פיצויים) בגין 80% מהתמורה עבור כוננויות

מה התגמול שיקבלו הרופאים בעבודה ביום הבוחר

ד”ר מיגל שטיין מנהל היחידה לאימונולגיה קלינית בבית החולים וולפסון בחולון ביותר מ-6 שנים האחרונות, הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב תביעה בגין שכר עבודה בסך 500 אלף שקל כנגד משרד הבריאות, לתשלום הפרשי שכר עבודה, הפרשות פנסיוניות והפרשות לגמל.

לדברי שטיין, רופא מומחה בתחום האימונולוגיה והאלרגולוגיה, בהתאם להסכמים הקיבוציים מוקצות ליחידה שבניהולו כוננויות מתוכננות חודשיות, ועת שפועל בה רופא מומחה יחיד הוא זכאי לתמורה בגין 20 כוננויות מתוכננות. בפועל ובניגוד מוחלט למתחייב מן ההסכמים הרלוונטיים טוען ד”ר שטיין, בית החולים וולפסון לא הקצה ואינו מקצה ליחידה לאימונולוגיה קלינית את הכוננויות המתוכננות, ועל כן הוא אינו משובץ לכוננויות מתוכננות ואינו מקבל את הגמול המגיע לו בגין כך.

לא זו אף זו טוען ד”ר שטיין כי אף הזכויות הסוציאליות להן היה זכאי בגין הכוננויות המתוכננות ומכוח הסכמי הרופאים, לא שולמו לו, וכך הוא לא קיבל הפרשות מעביד לקרן אסיף בשיעור של 7.5% מהתמורה בגין כוננויות ו-12% הפרשות מעביד לקרן הפנסיה (תגמולים+ פיצויים) בגין 80% מהתמורה עבור כוננויות.

לפיכך ולאחר שכל פניותיו בעניין זה לא נענו נאלץ ד”ר שטיין לדבריו להגיש תביעה זו על מנת לחייב את וולפסון להקצות ליחידה שבניהולו את הכוננויות המתוכננות ושיבצו לכוננויות מתוכננות, וכן לשלם לו פיצוי בגין הנזק שנגרם לו החל מחודש אפריל 2013.

לטענת ד”ר שטיין בבתי חולים ממשלתיים אחרים מוקצות כוננויות מתוכננות ליחידות לאימונולוגיה קלינית ואין בסיס לעמדת בית החולים וולפסון לפיה הזכות לכוננויות מתוכננות קיימת רק ליחידה “לסיווג רקמות ואימונולוגיה קלינית”, וטענת וולפסון לפיה יש לקרוא את ו’ החיבור כאילו הוא אוגד את שני התחומים ליחידה אחת, אינה נכונה מאחר ומבחינה רפואית מדובר בשתי פונקציות שונות המתבצעות במרבית המקרים בבתי החולים השונים בארץ על ידי יחידות ומחלקות שונות.

לסיכום נטען בתביעה שהוגשה באמצעות עוה”ד גדעון רובין ומיכל בר החלטת וולפסון שלא להקצות כוננויות מתוכננות ליחידה לאימונולגיה קלינית ולא לשלם לתובע תמורה בגין כוננויות מתוכננות שנמנעו ממנו שלא כדין, מהווה הפרה של ההסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים.

אשר על כן מתבקש בית הדין להורות לבית החולים להסדיר מעתה ואילך הקצאה של כוננויות מתוכננות מלאות ליחידה לאימונולוגיה קלינית כמתחייב מההסכמים הקיבוציים, וכן להורות לבית החולים לשלם את הכספים שנשללו מהתובע.

ד”ר שטיין מציין כי הוא זכאי לפיצוי בגובה 20 כוננויות מתוכננות לכל חודש עבודה החל מחודש אפריל 2013 ועד חודש יולי 2019, וכן הוא זכאי להפרשת בגין הכוננויות המתוכננות הנוספות שלא שולמו לו, ולסיכום הוא זכאי לסכום כולל של 2.6 מיליון שקלים, ואולם משיקולי אגרה בלבד החליט להעמיד את תביעתו בגין העבר עד היום על סכום של 500 אלף שקל בלבד.

תגובת משרד הבריאות: נגיב לתביעה בבית המשפט.

Be the first to comment

Leave a Reply