מנהל הפעילות בהודו של אלביט הדמיה תובע את החברה: סירבה לשלם לו מענקים על פי הסכם

על פי התביעה: החברה קיבלה תקבולים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים כתוצאה ישירה מעסקאות של התובע ואולם בחרה לגזול את"כבשת הרש" ולהתנער מהתחייבותה הברורה לתשלום המענקים המגיעים לו

אלביט בהודו: שילמה כיאה את התמלוגים על העסקאות?

אורן קולטון שעבד בין השנים 2005-2015 בחברת אלביט הדמיה תחילה כסמנכ”ל פיתוח עסקי ולאחר מכן כמנהל פעילותה בהודו, הגיש תביעה בסך 391 אלף שקל כנגד החברה. זאת בטענה לסירובה לשלם לו מענקים המגיעים לו בהתאם להסכם הפרישה שנחתם עמו בגין עסקאות שניהל וקידם בעבור החברה.

בתביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נאמר כי בראשית חודש יולי 2015 על רקע קשיים אליהם נקלעה החברה ללא קשר לתובע ולבקשת החברה, נחתם בין הצדדים הסכם פרישה במסגרתו סוכם כי התובע ימשיך ליהנות מכל תנאי העסקתו עד לחודש דצמבר 2015.

במועד פרישתו של התובע, נאמר בתביעה, עמדו מספר עסקאות של החברה בהודו בשלבים מתקדמים, וכי התובע במסגרת תפקידו הוביל עסקאות אלו והסכים למרות פרישתו ביוזמת החברה כאמור לסייע לחברה ולהמשיך לפעול לשם קידום עסקאות אלו והשקיע בכך מאמצים רבים וזמן רב.

בתביעה נאמר כי בתמורה לזאת ועל מנת לתמרץ אותו לסייע לחברה ולהשקיע ממרצו ומזמנו בקידום העסקאות ובהשלמתן נקבע בהסכם הפרישה כי התובע יהיה זכאי למענק פרישה מיוחד. 

לדברי התובע באמצעות עוה”ד אלעד אופק ודניאל אברבנאל לא ניתן לחלוק על כך שהתנאים לתשלום המענקים התקיימו זה מכבר, וכי החברה קיבלה זה מכבר תקבולים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים כתוצאה ישירה מעסקאות אלו. ואולם לטענתו חרף זאת החברה בוחרת לגזול את”כבשת הרש” ולהתנער בחוסר תום לב מובהק מהתחייבותה הברורה לתשלום המענקים המגיעים לו (סכומים זעומים ביחס להכנסותיה מעסקאות אלה).

Be the first to comment

Leave a Reply