מנהל מרחב ברשות האוכלוסין וההגירה יוצא נגד השעייתו על רקע תביעה משמעתית

כנגד אופיר לוי הוגשה לפני שבועיים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה תביעה משמעתית המייחסת לו עבירות משמעת. עוד טרם הגשת התביעה התקיים ללוי לפני כחודש שימוע לבחינת השעייתו. ביום חמישי האחרון נמסרה ללוי החלטת ההשעייה חתומה על ידי נציב שירות המדינה

אופיר לוי מנהל מרחב מרכז וירושלים ברשות האוכלוסין וההגירה הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים בקשה דחופה למתן צו מניעה זמני המורה לנציבות שירות המדינה להקפיא את השעייתו עד למתן פסק הדין בתביעה העיקרית שתוגש על ידו.

כנגד לוי הוגשה לפני שבועיים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה תביעה משמעתית המייחסת לו עבירות משמעת. עוד טרם הגשת התביעה התקיים ללוי לפני כחודש שימוע לבחינת השעייתו. ביום חמישי האחרון נמסרה ללוי החלטת ההשעייה חתומה על ידי נציב שירות המדינה.

בכתב התביעה כנגד לוי נטען כי במהלך השנים 2012-2017 בהזדמנויות רבות ושונות הוא נהג להטיל על עובדים הכפופים לו מטלות שונות שנועדו לצרכיו הפרטיים במהלך שעות העבודה ותוך שימוש ברכוש המשרד. בחלק ממקרים אלו ביקש לוי מהעובדים לבצע שעות נוספות בעבודה וזאת לצורך ביצוע המטלות אותן הטיל עליהם.

לטענת לוי, הליך השימוע ובחינת ההשעייה בעניינו נגועים בפגמים וליקויים רבים, הן פרוצדורלים והן מהותיים. בנוסף לטענתו לא הייתה כל עילה או הצדקה לשקול מלכתחילה את השעייתו, וזאת נוכח העובדה שהמדובר בהליך משמעתי ולא פלילי ובעבירות שאין עמן קלון ואינן ברף הגבוה של החומרה, ובוודאי שאין המדובר בתביעה העתידה להסתיים בפיטוריו.

לטענת לוי חומר החקירה מצביע באופן מובהק על כך שההליך המשמעתי כנגדו הנו תולדה של ניסיון לתפירת תיק ופגיעה בו מצד קומץ עובדים הכפופים לו, אשר בחר לעשות כל מהלך וכל צעד חוקי או לא חוקי על מנת להביא לסילוקו מתפקידו ויהי מה.

אותו קומץ עובדים טוען לוי, פועל חודשים רבים בדרכים לא דרכים על מנת לטפול כנגדו האשמות שווא, וכל זאת על מנת להביא לסילוקו. לדברי לוי הסיבה בגינה חפץ אותו קומץ עובדים להביא לסילוקו מתפקידו ברורה – מדובר בקומץ עובדים סוררים הפועלים בניגוד לנהלים, אינם מבצעים את המטלות המוטלות עליהם במסגרת תפקידם, ומחפשים כל דרך להימנע מעבודה.

לוי נאמר בבקשה שדרישותיו המקצועיות מהכפופים לו גבוהות והוא אינו מוכן להעלים עין מאבטלה סמויה, היה לרועץ בעיני אותו קומץ עובדים.

לדברי לוי באמצעות עו”ד אילה הוניגמן יש להניח שההליך המשמעתי כנגדו ימשך פרק זמן ממושך מעל לשנה, והשעייתו לפרק זמן ממושך שכזה תוך פגיעה כלכלית מקצועית תדמיתית אישית כה קשה, הנה בלתי סבירה בנסיבות העניין.

התגובה של נציבות שירות המדינה: “כנגד אופיר לוי הוגשה תובענה משמעתית חמורה לבית הדין למשמעת במסגרתה מיוחס לו כי במשך שנים רבות  ניצל את מעמדו ואת תפקידו הבכיר ברשות האוכלוסין וההגירה, תוך שדרש מעובדים הכפופים לו לבצע עבורו מטלות פרטיות במהלך ועל חשבון שעות העבודה ותוך שימוש ברכב המשרד. כמפורט בתובענה, אופיר לוי נהג לדרוש מעובדים שונים להסיעו מביתו למקום העבודה וחזרה, להסיעו לסידורים פרטיים שונים כגון בדיקות רפואיות, תיקון הפלאפון האישי שלו, שמירה על רכבו בחניית בית החולים וכו’. בחלק מהמקרים, אותם עובדים נאלצו להמתין ממושכות ברכב עד שאופיר לוי יסיים את סידוריו הפרטיים.  בנוסף לאלו, אופיר לוי שלח את הכפופים לו לבצע מטלות שונות עבור אשתו, לסייע לו להעביר את דירתו ולבצע בה תיקונים שונים עבורו. כל זאת, תוך שימוש ברכב המשרד, במהלך יום העבודה ולעיתים אף על חשבון שעות נוספות בעבודה. אלו רק מקצת האישומים נגדו. לאור כלל האמור, ולאחר שבוצע לאופיר לוי שימוע, החליט נציב שירות המדינה לעשות שימוש בסמכותו על פי דין והורה על השעייתו מתפקידו. אגף המשמעת ונציבות שירות המדינה רואים במיוחס לאופיר לוי מעשים חמורים, אשר יש להוקיעם מכל וכל,  ובכוונת אגף המשמעת לעמוד על פיטוריו”.

 

באשר ליתר הטענות, הרי שאלו יענו במסגרת הדיון בבקשה לצו מניעה.

Be the first to comment

Leave a Reply