מנהל תחום בטיחות טיסה ברשות התעופה האזרחית תובע לקיים מכרז מחודש למשרת החוקר הראשי במשרד התחבורה

מועמדתו של אלון שלו נפסלה על ידי ועדת הבוחנים במכרז הפומבי בו לא היו זוכים. שלו מבקש להורות רק למתמודדים שניגשו למכרז האמור להשתתף בו

אלון שלו לשעבר מנהל תחום בטיחות טיסה ברשות התעופה האזרחית מבקש מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לאסור בצו מניעה זמני על נציבות שירות המדינה לאייש את משרת החוקר הראשי במשרד התחבורה באמצעות המכרז הבין-משרדי לתפקיד חוקר ראשי (תאונות ותקריות כלי טיס) במשרד התחבורה.

שלו, שמועמדתו נפסלה על ידי ועדת הבוחנים במכרז הפומבי בו לא היו זוכים, מבקש עוד להורות למשרד התחבורה לקיים מחדש את המכרז אליו הוא ניגש ולאפשר רק למתמודדים שניגשו למכרז האמור להשתתף בו.

במבוא לבקשה נאמר כי בפנינו מקרה חריג ביותר בו מחליטה ועדת בוחנים לפסול מועמד ראוי ומצטיין מבחירתו לתפקיד חוקר ראשי (תאונות ותקריות כלי טיס) במשרד החוקר הראשי במשרד התחבורה במסגרת מכרז פומבי, כאשר החלטת הוועדה סותרת את קורות החיים של המועמד ואת מכתבי ההמלצה שלו.

אלא שלא זאת בלבד שהוועדה החליטה על אי מינויו של שלו לתפקיד, היא בחרה לדרג אותו במקום השני לאחר מועמד נוסף שאף הוא לא מונה לתפקיד. זאת, כאשר לחברי הוועדה נמסר עוד קודם לקיום הוועדה כי המועמד הנוסף ככל הנראה לא עומד בדרישות הסף של התפקיד, ואף קיימות תלונות כנגדו בדבר התנהלות בלתי כשרה לכאורה.

עוד נטען בבקשה כי ועדת הבוחנים לא הציגה למועמדים את המידע שברשותה, וחמור מכך במסגרת תגובת הנציבות להשגה שהגיש שלו, טענה הנציבות לאחר שביצעה בדיקה מעמיקה לדבריה, הבינה כי לחברי הוועדה לא הועבר כל מידע בטרם כינוס ועדת הבוחנים. לדברי שלו טענה זו אינה נכונה ותצהירו עניין של גיל ארנון עובד במשרד החוקר הראשי מעיד כי הועבר מידע רלוונטי לשני חברי הוועדה. לטענת שלו ועדת הבוחנים פעלה בניוד לדין והחלטתה אינה סבירה ועל כן דינה בטלות.

אם לא די בכך נאמר עוד בבקשה בחרה הנציבות לפרסם מכרז בין-משרדי חדש וזאת במקום המכרז הפומבי בו לא היו זוכים, כאשר עקרונות השוויון וחובת המכרזים מחייבים פרסום מכרז פומבי.

לטענת שלו העובדה שפורסם מכרז בין-משרדי ולא מכרז פנימי נוסף מעלה חשד סביר כי מועמדותו נפסלה על מנת לאפשר למועמד פנימי להיבחר. נוכח האמור טוען שלו כי אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי בפני הוועדה עמדו שיקולים פסולים שלא הוצגו בפניו  ואשר בגללם החליטה הוועדה שלא למנותו לתפקיד.

בנסיבות אלה מתבקש בית הדין לבטל את החלטת הוועדה ולחייב את הנציבות בקיום ועדת בוחנים חדשה לשלושת המועמדים שניגשו לוועדה הקודמת. נוסף למנוע את קידום המכרז הפומבי וזאת עד להכרעה בתביעתו של שלו להורות על קיום מחדש של המכרז הפומבי אליו ניגש ולאפשר למתמודדים שניגשו למכרז להשתתף בו, ולחלופין לפרסם מכרז פומבי חדש מקום המכרז הין משרדי שפורסם.

Be the first to comment

Leave a Reply