מנהל תחום בכיר סחר חוץ במשרד החקלאות מבקש לקצר את תקופת הצינון

אלירז מבקש להיות מועסק בתפקיד מנהל עסקי וגזבר של קיבוץ גלאון. בתפקידו הנוכחי ועל פי הגדרת התפקיד הוא עוסק בין השאר בתחום האחריות על מדיניות הייצוא והייבוא של תוצרת חקלאית טרייה של מדינת ישראל, לרבות בחינה ומעקב אחר השפעת המדיניות על הסקטור החקלאי

שלט הכניסה לקיבוץ גלאון

גלעד אלירז מקיבוץ גלאון המשמש מזה 4 שנים בתפקיד מנהל תחום בכיר סחר חוץ במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לקצר את תקופת הצינון החלה עליו בהתאם לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה).

בפנייתו לוועדה למתן היתרים מציין אלירז כי בתפקידו הנוכחי ועל פי הגדרת התפקיד הוא עוסק בין השאר בתחום האחריות על מדיניות הייצוא והייבוא של תוצרת חקלאית טרייה של מדינת ישראל, לרבות בחינה ומעקב אחר השפעת המדיניות על הסקטור החקלאי ועל כלל האוכלוסייה בהתאם למדיניות המשרד. בנוסף מתן המלצה לממונה על מדיניות הייצוא ואחריות על הטיפול השוטף בהוצאת רישיונות ייצוא בהתאם למדיניות הממשלה.

לדברי אלירז הוא מבקש עתה להיות מועסק בתפקיד מנהל עסקי וגזבר של קיבוץ גלאון בכפוף לבחירתו על ידי אסיפת הקיבוץ, וכי בכוונתו להתפטר משירות המדינה בסמוך לחתימת חוזה ההעסקה מול הקיבוץ כולל הודעה מראש כמתחייב.

אלירז מציין כי קיבוצו נמצא במצוקה על רקע העדר מנהל עסקי נוכח משבר הקורונה, וכי מינוי מנהל עסקי הוא קריטי להמשך תפקודו העסקי והפיננסי של הקיבוץ, ומצבו הכלכלי של הקיבוץ תלוי בכך.

בפנייתו אל הוועדה למתן היתרים מציין אלירז כי במסגרת תפקידו ובהתאם להסדר ניגוד העניינים עליו הוא חתום, הוא אינו מקיים ממשקי עבודה מול הקיבוץ, וכי כל נושא העלול להוות ניגוד עניינים מטופל על ידי הממונה הישיר במשרד החקלאות.

אלירז מבקש מהוועדה להעניק לו היתר לפיו יוכל להתחיל לשמש כמנהל עסקי וגזבר בקיבוץ גלאון החל ממחצית חודש זה.

תגובת נציבות שירות המדינה: תגובת הנציבות תינתן לוועדת למתן היתרים בהתאם לחוק.

Be the first to comment

Leave a Reply