מסכמים שנה: גידול חד בשוק קרנות ההשתלמות / מאת איציק אסטרייכר

מגמת הצמיחה, הגידול בהיקף הנכסים המנוהל והצבירה החיובית נמשכה גם בשנת 2017. הנכסים הסתכמו בסוף השנה ב-207 מיליארד שקל, גידול בשיעור של 12.5% לעומת היקף הנכסים בראשית השנה

כסף ישראל (אילוסטרציה: pixabay)
כסף ישראל (אילוסטרציה: pixabay)

עם סיומה של שנת 2017 שוק קרנות ההשתלמות מסכם שנה מצוינת, נוספת, מבחינת צמיחה בהיקף הכספים המנוהל. מגמת הצמיחה, הגידול בהיקף הנכסים המנוהל והצבירה החיובית נמשכה גם בשנת 2017.

איציק אסטרייכר - הוא יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני
איציק אסטרייכר – הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני

למעט שנתיים, שנים בהן תשואות מרבית קרנות ההשתלמות היו שליליות, השנים 2002 ו-2011, בכל אחת מן השנים האחרות, בשני העשורים האחרונים, נהנו קרנות ההשתלמות מגידול בהיקף הכספים המנוהל, הן בזכות צבירה חיובית, עודף הפקדות על משיכות והן בזכות תשואות חיוביות שהניבו השקעות הכספים שנצברו בקרנות השתלמות.

היקף נכסים: בסוף שנת 2017 הסתכמו כלל הנכסים בקרנות השתלמות ב-207 מיליארד שקל, סכום המבטא גידול בשיעור של 12.5% לעומת היקף הנכסים בראשית השנה.

תשואות: בשנת 2017 הניבו קרנות ההשתלמות בממוצע תשואה נומינלית, ברוטו (לפני תשלום דמי ניהול) בשיעור של 6.9%, לאחר תשואה נומינלית ממוצעת בשיעור 3.2% שהושגה בשנת 2016. בכלל, מאז שנת 2011 הניבו קרנות ההשתלמות, מדי שנה, תשואות נומינליות חיובית לחוסכים.

דמי ניהול: מגמת הירידה בדמי הניהול, אשר מאפיינת את כלל המוצרים הפנסיונים בשוק, לא פסחה על קרנות ההשתלמות. בשנת 2017 ממוצע דמי הניהול הסתכם בשיעור 0.61% מן החיסכון (בקרנות השתלמות חל איסור לגבות דמי ניהול מן ההפקדות), לעומת דמי ניהול בשיעור 0.63% בשנת 2016 ו-0.66% בשנת 2015.

צבירה נטו: בשנת 2017 נהנה שוק קרנות ההשתלמות מצבירה חיובית, היקף ההפקדות לקרנות השתלמות עלה על סכומי המשיכה, בהיקף של כ-11 מיליון שקל. גם בשנים 2015 ו-2016 הייתה בשוק צבירה חיובית בהיקף של כמעט 10 מיליון שקל, בכל אחת מן השנים.

(מאמר 3 בסדרה)

 

______________________________________________

הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני

Be the first to comment

Leave a Reply