מסכמים שנה – דמי הניהול ממשיכים לרדת

דמי הניהול הממוצעים ב-2017 בקופות גמל לתגמולים היו 0.58% מן הצבירה ו-0.47% מן ההפקדות * דמי הניהול הממוצעים בקרנות השתלמות הסתכמו בשיעור של 0.61% לשנה

כסף ישראל (אילוסטרציה: pixabay)
כסף ישראל (אילוסטרציה: pixabay)

מאת איציק אסטרייכר

ציבור החוסכים במדינת ישראל בקופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים משלם עבור ניהול הכספים דמי ניהול, שמהווים את סעיף ההכנסה היחיד של החברות המנהלות את התכניות הפנסיוניות.

בזכות הכנסות אלו מתאפשר לחברות להעמיד שירותי ניהול לטובת החוסכים – ניהול הכספים מהיבט ההשקעות, רישום וניהול חשבונות החוסכים (רישום הפקדות ומשיכות ברמת כל חשבון של כל חוסך) ומתן שירות לחוסכים הכולל מתן דיווחים כנדרש בהסדר החוקי ומתן מענה לסוגיות העולות בהקשר של זכויות החוסכים במהלך כל תקופת החיסכון.

איציק אסטרייכר - הוא יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני
איציק אסטרייכר – יו”ר אינטרגמל

ההסדר החוקי  בישראל קובע שדמי הניהול יהיו פונקציה של היקף הכספים המנוהל בתכנית הפנסיונית, פונקציה של סכומי ההפקדה בקרן הפנסיה או קופת הגמל, אבל חל איסור ליצור זיקה בין הרווחים שיושגו מהשקעות הכספים הפנסיוניים לדמי הניהול שייגבו מן החוסכים בקופות גמל או קרנות פנסיה.

סוגי דמי הניהול המותרים לגבייה נקבעו באופן מפורש בחוק וחל איסור לגבות סכומים נוספים לטובת הגוף המנהל. דמי ניהול מן החיסכון, שיעור מן הכספים שנצברו בתכניות פנסיוניות ודמי ניהול מן ההפקדות, ככל שנעשות לתכנית הפנסיונית.

בנוסף לסוגי דמי הניהול המותרים לגבייה נקבעה בהסדר החוקי תקרה לגובה דמי הניהול, לפי סוג דמי הניהול ולפי סוג המוצר הפנסיוני. כך, בקרן פנסיה מקיפה חדשה, דמי הניהול המרביים הם 0.5% לשנה מן הצבירה ו-6% מן ההפקדות. בקופת גמל לתגמולים דמי הניהול המרביים מן הצבירה הם 1.05% לשנה ו-4% מן ההפקדות, כאשר בקרנות השתלמות תקרת דמי הניהול מן הצבירה היא 2% לשנה, אך נאסר לגבות דמי ניהול מכל הפקדה.

עם סיומה של שנת 2017 ניתן ללמוד שהמגמה המאפיינת את שוק החיסכון הפנסיוני היא של ירידה נמשכת בשיעורי דמי הניהול. מאז רמות השיא, שיעורי דמי הניהול המרביים ב-2009, נשחקים דמי הניהול מדי שנה. דמי הניהול הממוצעים ב-2017 בקופות גמל לתגמולים היו 0.58% מן הצבירה ו-0.47% מן ההפקדות. בקרנות השתלמות דמי הניהול הממוצעים ב-2017 הסתכמו בשיעור של 0.61% לשנה.

בקופות גמל להשקעה, אשר החלו לפעול רק בנובמבר 2016, דמי הניהול הממוצעים ב-2017 הסתכמו בשיעור של 0.65%. דמי הניהול הממוצעים בקופות גמל במחצית הראשונה של שנות האלפיים הסתכמו בכ-0.6%. התקופה היא ערב פרסום מסקנות ועדת בכר, טרם חקיקת החוק אשר חייב את הבנקים למכור את קופות הגמל שבבעלותם, כאשר מרבית הכספים בקופות גמל וקרנות השתלמות נוהלו על ידי הבנקים.

עם חקיקת “חוקי בכר” ומכירת קופות הגמל לחברות ביטוח ובתי השקעות, עלו דמי הניהול בשנים 2007-2009, בעיקר עקב רצונם של הגופים שרכשו את קופות הגמל מן הבנקים להחזיר במהירות את השקעתם.

אבל, מאז 2009, מרמות השיא, קיימת שחיקה מתמשכת.  מבין החברות שמנהלות קופות גמל וקרנות השתלמות, הגוף אשר גבה ב-2017 את דמי הניהול הגבוהים ביותר היה אלטשולר שחם, שבממוצע גבה דמי ניהול בשיעור 0.76% מן הצבירה ו-0.22% מן ההפקדות. הגוף המנהל שגבה את דמי הניהול השניים בגובהם ב-2017 היה הלמן אלדובי – 0.77% מן הצבירה ובנוסף 1.23% מן ההפקדות, כאשר החוסכים בקופות הגמל במגדל ובילין לפידות שילמו בממוצע דמי ניהול בשיעור של 0.72%.

דמי ניהול בקופות הגמל:

קופת הגמל לתגמולים היקף כספים
ב-31.12.17
במיליוני שקל
דמי ניהול שנתיים מן הצבירה דמי ניהול מן ההפקדות

פסגות

38,273 0.67% 0.92%

אלטשולר שחם

24,408 0.75% 0.25%
כלל ביטוח 23,070 0.53% 0.25%

הראל

20,423 0.66% 0.44%
מיטב דש 18,730 0.60% 0.59%

ילין לפידות

16,921 0.69% 0.00%
אקסלנס 13,658 0.61% 0.08%

דמי הניהול הממוצעים שגבו קרנות ההשתלמות הגדולות בשנת 2017:

קרן ההשתלמות היקף כספים
 ב-31.12.17 במיליוני שקל
דמי ניהול שנתיים מן הצבירה

אלטשולר שחם

28,925 0.80%

ילין לפידות

22,893 0.75%
מיטב דש 21,960 0.69%

פסגות

15,304 0.72%
אקסלנס 14,039 0.73%

הראל

9,904 0.79%
כלל ביטוח 7,510 0.71%

 

דמי ניהול לאורך השנים - קופות גמל
דמי ניהול לאורך השנים – קופות גמל

 

 

 

 

 

 

 


הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני

 

Be the first to comment

Leave a Reply