מסכמים שנה ראשונה של אכיפת החוק לצמצום השימוש במזומן: כ-84% ממלאים אחר הוראות החוק

עם סיום שנת האכיפה הראשונה של החוק לצמצום השימוש במזומן עולה כי מרבית הציבור

(כ-84%) מציית לחוק החדש, שנכנס לתוקפו ב-1.1.2019.

נתונים מרכזיים של השנה החולפת:

מפברואר 2019 (תחילת האכיפה) ועד סוף ינואר 2020 נערכו 20,654 ביקורות.

נמצאו 3,392 הפרות של החוק – הציות לחוק עומד על כ-84%.

סך ההפרות עומד על 51,552,381 שקל.

סוגי ההפרות:

570 הפרות של הוראות שימוש במזומן

1,228 הפרות של היעדר תיעוד אמצעי תשלום ותקבול

1,594 הפרות של שימוש בצ’קים (דוגמת: שימוש בצ’קים פתוחים או הסבת צ’קים ללא ציון שם ומספר זהות של המסב בגב הצ’ק).

ההפרות הגבוהות ביותר:

בקטגוריית מזומן – ביוני בוצעה באזור ירושלים עסקה בתחום הבנייה בסך 945,814 שקל, ו- 539,090 שקל מהעסקה שולמו במזומן מעל המותר בחוק.

בקטגורית העדר תיעוד – במאי האחרון בוצעה באזור אשקלון עסקה בתחום שירותי נמל בסך 2,173,507 שקל, שהעוסק לא תיעד את צורת התשלום.

בקטגורית צ’קים – במאי האחרון בוצעה באזור חדרה עסקה בתחום תדלוק בגז וניתן צ’ק פתוח בסך 207 אלף שקל, ההפרה בוצעה על ידי שני הצדדים לעסקה.

החוק לצמצום השימוש במזומן נועד לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור. החוק קובע, בין השאר, כי בעסקאות עם עוסק מעל 11 אלף שקל ובעסקאות בין אנשים פרטיים מעל 50 אלף שקל, ניתן לשלם במזומן 10% ממחיר העסקה או 11/50 אלף שקל בהתאמה, לפי הנמוך בהם.

לקראת כניסת החוק לתוקף ובמהלך שנת 2019 נקטה רשות המסים שורה ארוכה מאוד של צעדים להטמעת החוק, בין הפעולות: השקת דף ייעודי באתר הרשות המכיל סרטוני הסברה, מדריכים בשפות, שאלות ותשובות נפוצות ועוד, קיום כ-70 הדרכות על החוק ללשכות מייצגים ולארגונים במשק, קיום “שולחן עגול” עם נציגי הלשכות, פעולות הסברה בשיתוף בנק ישראל וגופים למיצוי זכויות, פתיחת דוא”ל ייעודי לשאלות הציבור, מתן מענה לסוגיות העולות בגופים פיננסים, עריכת פאנל בפייסבוק, השתתפות בפאנלים של לשכות מייצגים וארגונים במשק, השקת סימולטור לחוק המאפשר לבדוק באנונימיות את דרישות החוק (בשנת 2019 היו כ-54,000 כניסות לסימולטור) וכן נערכו שני קמפיינים פרסומיים רחבי היקף, הראשון – טרם כניסת החוק לתוקף והשני – טרם הטלת עיצומים על מפרי החוק.

Be the first to comment

Leave a Reply