מעלית תקועה: רשות התחרות תחקור תיאום מחירים בענף המעליות

על פי מכתבי השימוע בין שינדלר, קונה, אלקטרה, כפיר לבין עלרד היו הסדרי אי תחרות על לקוחות שאחת מהן סיפקה להם שירות

רשות התחרות זימנה לשימוע לפני הגשת כתבי אישום, את המנכ”לים של החברות קונה, אלקטרה מעליות, כפיר ועלרד ואת המנכ”ל הקודם של חברת שינדלר. בנוסף, הוזמנו לשימוע גם סמנכ”לים שונים בחברות ונושאי משרה נוספים.

על פי כתב החשדות שנשלח ביום 26 בינואר 2020, היו הסדרי אי תחרות בין שינדלר לעלרד, בין קונה לעלרד, בין אלקטרה וצום לעלרד, בין כפיר לעלרד ובין כפיר לשינדלר.

ההסדרים האסורים נמשכו בין החברות לאורך שנים ארוכות. כך לדוגמא, ההסדר בין קונה לחברת עלרד נמשך כבר משנת 2013. וההסדר בין עלרד לאלקטרה נמשך לכל המאוחר משנת 2015. הסדרים אלו לא נפסקו לכל הפחות עד לפתיחה בחקירה בשנת 2019.

כתב החשדות מייחס למעורבים הסדרים של אי תחרות שבמסגרתם הסכימו החברות ומנהליהן שלא להתחרות על לקוחות קיימים האחת של השנייה. נציגי החברות השתמשו בקודים ביניהם על מנת להסוות את התיאום. בנוסף, תיאמו המעורבים את הצעות המחיר שהם יגישו ללקוח שמקבל שירות מחברה מתחרה ולעיתים אף נתנו הנחיות פנימיות לעובדיהם שלא להגיש כלל הצעה מתחרה.

הנציגים השונים הגיעו להסכמות בפגישות, שיחות ובהודעות ששלחו זה לזה.

הפרשה נחקרה על ידי מחלקת החקירות של רשות התחרות כאשר החקירה הגלויה נפתחה בחודש מרץ 2019.

בתום הליך השימוע, יוחלט סופית האם להגיש נגד החשודים כתבי-אישום.

Be the first to comment

Leave a Reply