מפוטרת משגרירות תאילנד תובעת 1.3 מיליון שקל על נישולה מזכויות עבודה בסיסיות

התובעת מציינת כי לאורך מרבית תקופת העסקתה דרך תשלום השכר החודשי שלה כ-14 אלף שקל נטו בתקופה האחרונה להעסקתה הייתה באמצעות תשלום במזומן שנמסר לה במעטפה סגורה ובהמשך החלה הנתבעת לשלם לה בהמחאה חודשית

שגרירות תאילנד
שגרירות תאילנד

שגרירות תאילנד בישראל נתבעת לשלם 1.265 מיליון שקלים לשרמיין בנימין תושבת הרצליה שהועסקה בתפקיד עוזרת אישית לשגריר תאילנד בישראל ומתורגמנית במשך 17 שנים, עד למועד פיטוריה בחודש ספטמבר אשתקד.

לטענת התובעת שגרירות תאילנד פעלה כאחרון המעסיקים, עשתה דין לעצמה, ובמשך 17 שנים נמנעה מלשלם לה ולו את זכויות העבודה הבסיסיות ביותר להן זכאי כל עובד. פעם אחר פעם נטען בתביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הציגה הנתבעת בפני התובעת מצגי שווא בכל הנוגע לזכאותה לזכויות וכספים, ובכך שללה ממנה באופן שיטתי ומתמשך את זכויותיה.

בתביעה נאמר כי די בעובדה לפיה נמנעה הנתבעת כשיטה מלהציג בפני התובעת במשך 17 שנות העסקתה חוזה העסקה המפרט את מלוא זכויותיה, וכן להנפיק לה תלושי שכר על מנת להעיד על רצונה וכוונתה כפי שקרה בפועל למנוע מהתובעת את קבלת זכויותיה.

התובעת מציינת כי לאורך מרבית תקופת העסקתה דרך תשלום השכר החודשי שלה (כ-14 אלף שקל נטו בתקופה האחרונה להעסקתה) הייתה באמצעות תשלום במזומן שנמסר לה במעטפה סגורה ובהמשך החלה הנתבעת לשלם לה בהמחאה חודשית.

לטענת התובעת לאורך כל תקופת העסקתה נעשו הפרות בוטות ומתמשכות של זכויות העבודה שלה, ובין היתר אי מתן חוזה העסקה המפרט את תנאי העסקתה, אי ניהול ורישום של דוחות נוכחות, אי הנפקת ומסירת תלושי שכר, ואי תשלום זכויות סוציאליות הבסיסיות ביותר לרבות חופשה, הבראה, נסיעות, ופיצויי פיטורים.

בתביעה נאמר כי בסוף חודש ספטמבר 2018 ולאחר 17 שנות העסקה פוטרה התובעת ללא שום התראה או הודעה מוקדמת או הסבר או שימוע, וכי פשוט הודיעו לתובעת כי עליה לסיים את העסקתה, ופיטוריה הוצגו בפניה כעובדה מוגמרת.

לדברי התובעת היא פוטרה באופן חד צדדי, ללא שימוע, ולמעשה ההחלטה על פיטוריה נתקבלה מראש ותוכננה מבעוד מועד, והליך פיטוריה היה בניגוד לכל דין, והיא פוטרה בנסיבות המזכות אותה בפיצויי פיטורים. בית הדין מתבקש לחייב את שגרירות תאילנד לשלם לתובעת פיצויים בסך כ-1.3 מיליון שקלים בגין פיצויי פיטורים, הפרת חובת השימוע, אי הפרשה לפנסיה, וזכויות סוציאליות אחרות נלוות.

Be the first to comment

Leave a Reply