מקרה סודה סטרים: בית הדין פסק הוצאות משפט בסך 300 אלף שקל כעונש על ההסתדרות – עתה היא מבקשת (שוב) לערער

ההסתדרות טוענת כי בפסק הדין נפלו טעויות משפטיות ועובדתיות, וכי מדובר בפסק דין חריג בהיקפו ותקדימי מבחינת הקביעות המשפטיות שבו

ההסתדרות הגישה לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בקשת רשות ערעור על ההחלטה של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע הדוחה את בקשתה לעיכוב ביצוע פסק הדין בהליך שבינה לבין חברת סודה סטרים.

בפסק הדין נדחתה בקשת צד שהגישה ההסתדרות לאסור על החברה מלפגוע בהתארגנות לחייבה בתשלום פיצוי בגין פגיעתה בהתארגנות, ולהורות לה לנהל עם ההסתדרות משא ומתן קיבוצי. בית הדין קבע כי החברה לא פגעה בהתארגנות עובדיה, וכי ההסתדרות אינה עוד ארגון העובדים היציג בחברה.

בנוסף חייב בית הדין את ההסתדרות בתשלום הוצאות משפט עונשיות וללא כל בסיס כדברי ההסתדרות בסך של 300 אלף שקל. ההסתדרות ביקשה לעכב את ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור שבכוונתה להגיש על פסק הדין ואולם בקשתה נדחתה.

בית הדין ציין בהחלטתו כי על אף שסיכויי הערעור אינם משוללי יסוד אין מקום לעכב את ביצוע פסק הדין בשל מאזן הנוחות. לטענת ההסתדרות בית הדין קבע קביעות מהותיות הנוגעות לליבת מערכת יחסי העבודה הקיבוצית שיש בהן כדי לשנות אותה מיסודה, תוך פגיעה בזכות היסוד להתארגנות העומדת לעובדים כמו גם בזכויות של ארגוני עובדים.

עוד טוענת ההסתדרות כי בפסק הדין נפלו טעויות משפטיות ועובדתיות, וכי מדובר בפסק דין חריג בהיקפו ותקדימי מבחינת הקביעות המשפטיות שבו, בשיעור פסיקת הוצאות, ובפרט במסגרת סכסוך קיבוצי, ובהשלכותיו על משפט העבודה הקיבוצי. לדברי ההסתדרות בית הדין האזורי קבע קביעות מרחיקות לכת שיש בהן כדי לשנות באופן יסודי את ההלכה והכללים שנקבעו על ידי בית הדין הארצי ואושרו על ידי בג”צ בעניין חברת פלאפון, תוך קביעת כללים חדשים שלא נדרשו לשם הכרעה בסכסוך שעמד בפניו. לנוכח מהות הדברים, התקדימויות הרבה שבפסיקת בית הדין, וההשלכות של פסק דינו על העבודה המאורגנת בישראל, כמו גם הטעויות העובדתיות והמשפטיות אשר נפלו בפסק הדין, סבורה ההסתדרות כי סיכויי הערעור גבוהים באופן המצדיק מתן עיכוב ביצוע כמבוקש על ידה.

כמו כן סבורה ההסתדרות כי לאור היחס הקיצוני של מעסיקים להתארגנויות ראשוניות שנראה בשטח באופן חסר תקדים, והאיומים המפורשים המופנים כנגד התארגנויות ראשוניות, לנוכח פסק הדין, ולנוכח דרישת תשלום סכום הפיצוי לחברת סודה סטרים (הנוספים על הקשיים הרבים הקיימים ממילא בהתארגנויות ראשוניות) נוטה מאזן הנוחות במובהק לטובתה. לסיכום נטען על ידי ההסתדרות כי פסק הדין פוגע פגיעה קשה בזכות ההתארגנות וביכולת ציבור העובדים לממש את הזכות ולהוציאה מן הכוח אל הפועל, וזאת תוך יצירת ארסנל של ממש למעסיקים לסיכול התארגנויות ראשוניות, והתוצאה כבר ניכרת בשטח.

תגובת סודה סטרים לא התקבלה עד כה.

תמונה: : (Mark Neyman / Government Press Office (Israel

Be the first to comment

Leave a Reply