משרד העבודה והרווחה הכיר במקצוע רפרנט מקצועי לסוכן הביטוח

המדינה תממן הסבת מבוגרים למקצוע זה, הלימודים יעשו בבלעדיות במכללה של לשכת סוכני הביטוח

לראשונה, לאחר שנה של מו”מ ודיונים, הכיר משרד העבודה והרווחה במקצוע רפרנטת מקצועי לסוכן הביטוח כמקצוע מוכר.

לדברי רונן דניאלי, מנהל המכללה לפיננסים וביטוח: “נפל דבר בשוק העבודה, לראשונה מוענקת בארץ הכרה מקצועית לתחום, ומטבע הדברים, בבלעדיות למכללה וללשכה”.
לדבריו, “בשנים האחרונות זוהה בענף הביטוח פער גדול בין הצורך בכוח אדם מקצועי לתפקיד עוזרת מקצועית/רפרנטיות לסוכן הביטוח, לבין היצע העובדות במקצוע הנ”ל. סוכני הביטוח משוועים לעוזרות מקצועיות, ולראייה הביקוש הגבוה לבוגרות קורס הרפרנטיות המתקיים במכללה מעת לעת.
המכללה אומנם מפעילה קורסים לרפרנטים בהתאם לביקוש הקהל הרחב, אולם בכדי לעשות צעד משמעותי לסגירת הפער הנ”ל, שמנו למטרה את הנגשת מקצועות הביטוח בעלי ביקוש גבוה בשוק העבודה, לפלחי אוכלוסייה המתוקצבים ע”י משרד העבודה והרווחה.
בכדי לזכות בתקצוב משרד ממשלתי, יש צורך בהכרה מקצועית של המקצוע הנלמד. עד היום לא זכה מקצוע רפרנט הביטוח להכרה הנ”ל. לאחר עבודה מאומצת של למעלה משנה מול משרד העבודה והרווחה, נפל דבר בשוק העבודה: רפרנט מקצועי לסוכן הביטוח מוכר כמקצוע במדינת ישראל”.
המו”מ התקיים בין שולי אייל, הממונה על ההכשרות המקצועיות במשרד העבודה והרווחה ורענן שמחי, מנכ”ל הלשכה. לדברי דניאלי, שלבי העבודה מול המשרד כללו כתיבת תוכניות לימודים רבות עד לקבלת התוצר המוגמר, בחירת סגל מרצים עד לאישורו, תנאי קבלה, מבחנים פנימיים, מבחן גמר, ספרות מקצועית, קהל היעד, וכיו”ב, עד לקבלת תיק הקורס.

דניאלי מדגיש עוד כי מעבר למיתוג התפקיד והעלאת קרנו בעולם הביטוח, בעקבות קבלת אישור הפעלה ממשרד הרווחה, נוצר פתח למקורות הכנסה למכללה:

* שימוש בשוברים של משרד התעסוקה לבלתי מועסקים: מימון של 75%.
* רק קורס בעל אישור הפעלה המבוקש בשוק העבודה מקבל עדיפות להשמה.
* מענה לגופים המפנים לשוברים: לשכות אזוריות, מחוזיות, מרכז השלטון המקומי.
* אפשרות של פתיחת כיתה במפעל של משרד העבודה.
* אוכלוסיות ממומנות ע”י משרד העבודה: בעלי מוגבלויות, מובטלים, נשים חרדיות ומיעוטים.
* שימוש בפיקדון חיילים משוחררים.

שמחי: “העבודה מול משרד העבודה הייתה סיזיפית אך נציגי הלשכה והמכללה התמידו בה עד לקבלת ההכרה. מגיעה הערכה רבה לרונן מנהל המכללה, לנילי כספי ולאסתר קאלו. דברים טובים קורים בקצב שלהם”
תכנית הקורס שאושרה בידי חני זוהר, מנהלת היחידה לתכנ”ל באגף להכשרה מקצועית והשמת כ”א במשרד העבודה והרווחה, תכלול 105 שעות לימודים, בהם לימודים עיוניים וסדנאות מעשיות בנושאים כמו מכירות, שירות לקוחות, מושגי יסוד בביטוח, התמקצעות בפוליסות לפי תחומים, תביעות, רגולציה ועוד.

כתבה זו פורסמה לראשונה בפוליסה, עיתון הביטוח, הפנסיה והפיננסים

Be the first to comment

Leave a Reply