משרד עורכי הדין גלסברג אפלבאום נגד עובדת לשעבר: זנחה עבודתה והטרידה את בעלי המשרד

בתביעה נטען כי הנתבעת עו"ד שרון פריהתלוננה נגד שוכר המשנה בלשכת עורכי הדין ובמקביל החלה להטריד את התובעים. תגובת פרי: התביעה טרם התקבלה אצלי אך מדובר בניסיון חסר תום לב להדיפת הטענות כבדות המשקל שהעליתי כנגד המשרד ותו לא

בית המשפט המחוזי תל אביב
בית המשפט המחוזי בתל אביב

משרד עורכי הדין גלסברג אפלבאום ושות’ הגיש תביעה הצהרתית וכספית כנגד עו”ד שרון פרי, עובדת לשעבר במשרד, שהועסקה במשרד החל מחודש דצמבר 2014 ועד זניחת עבודתה על אתר כטענת המשרד, בראשית חודש ספטמבר 2018. זאת נטען בתביעה ללא מתן הודעה מוקדמת, תוך זניחת משימות מקצועיות שהיה עליה לבצע, וגרימת נזק למשרד ותוך הטרדה מאיימת כנגדו ובניגוד לכל חובה ודין.

המשרד שהינו משרד “בוטיק” העוסק בעיקר בתחום הקניין הרוחני והפטנטים תובע סעד הצהרתי להשבת רכיב פיצויי הפיטורים אשר שולם לקרן הפנסיה במהלך השנים, וכן סעד כספי בגין אי מתן הודעה מוקדמת, וכן עלויות הקשורות בזניחת העבודה על ידי הנתבעת. לטענת המשרד הנתבעת מסרבת להשיב את המחשב הנייד ששימש אותה לביצוע עבודתה מחוץ למשרד ואשר על גביו הותקנה בין היתר מערכת המסמכים של המשרד.

בתביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נטען כי החל מ-3 בספטמבר 18 הפסיקה הנתבעת להגיע למקום עבודתה, וב-15.9.18 הודיעה באופן חד צדדי על הפסקת העבודה. לדברי התובע, הנתבעת בחרה לזנוח את עבודתה ולהתפטר ממנה בפועל, וזאת חרף העובדה כי נדחתה גרסתה בנוגע להטרדתה מצידו של עמית למקצוע, שוכר משנה במשרדי התובע ברמת גן, כי מדובר ב”הטרדה מאיימת” במובנה המשפטי. כמו כן חרף העובדה שהוצעו לה כל החלופות האפשריות לרבות לעבוד מהבית או מסניף אחר של התובע, על מנת להניע אותה מהחלטתה לזנוח את עבודתה על אתר. בהתפטרותה נאמר בתביעה ידעה הנתבעת כי היא גורמת לתובע נזק רב.

בתביעה שהוגשה באמצעות ד”ר עמית גורביץ’ נטען כי הנתבעת התלוננה נגד שוכר המשנה בלשכת עורכי הדין ובמקביל החלה להציף את התובע, מנהלי המשרד, עובדיו, וספקיו בשלל הטרדות אשר כשלעצמן מהווים “הטרדה מאיימת” ולבטח מנוגדים לכללי האתיקה של הלשכה.

בית הדין מתבקש לקבוע כי הנתבעת אינה זכאית לפיצויי פיטורים וכי היאזכאית לפנות לקרן הפנסיה מנת לקבל את פיצויי הפיטורים שהופרשו בחזרה. בנוסף לחייב את הנתבעת לפצות את התובע בסכום של 47 אלף שקל בגין התשלום לקבלנית משנה חיצונית בגין המשימות שהוטלו על כתפיה ולא בוצעו על ידה, פיצוי בגין חלף הודעה מוקדמת, החזר דמי ביטוח אחריות מקצועית, ולחייב אותה ההשבת המחשב ולחלופין בתשלום ערכו ושווי תוכנת השרטוטים המותקנת על גביו.

תגובת עו”ד שרון פרי: “התביעה טרם התקבלה אצלי אך מדובר בניסיון חסר תום לב להדיפת הטענות כבדות המשקל שהעליתי כנגד המשרד ותו לא. הענין יתברר במלואו בבית הדין”.

Be the first to comment

Leave a Reply