נדחתה תביעתו של “פורום קהלת” בסך 4.7 מיליארד שקל נגד ההסתדרות

בית המשפט המחוזי בירושלים החליט לדחות על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגיש פורום קהלת, לפיה ההסתדרות גובה דמי חבר גבוהים מן המותר וכי החוק לא מתיר לה לגבות דמי טיפול

סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, השופטת גילה כנפי-שטייניץ, דחתה על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגיש “פורום קהלת” נגד ההסתדרות בסך של 4.7 מיליארד שקל, וקבעה כי ההסתדרות הינה ארגון עובדים הפועל למען העובדים ולקידום מטרותיהם, ולכן אין לראות בה גוף מסחרי שניתן להגיש נגדו תביעות ייצוגיות בעילה צרכנית.

ההחלטה ניתנה נוכח בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה על ידי פורום קהלת במאי 2018, בה נטען כי ההסתדרות גובה דמי חבר ודמי טיפול ארגוני שאינה זכאית לE2בותם. פורום קהלת עתר להשבת הסכומים שנגבו לטענתו שלא כדין והעמיד את התביעה על סך כולל של 4.7 מיליארד שקל.

ההסתדרות, באמצעות היועץ המשפטי להסתדרות עו”ד יחיאל שמיר והמשנה ליועמ”ש עו”ד יפתח הלינג, הגישה בקשה לסילוק התביעה על הסף. בבקשתה ההסתדרות ציינה כי אין כל יסוד לטענות פורום קהלת וכי גביית דמי חבר ודמי טיפול ארגוניים מוסדרות בחוק הגנת השכר שקיבלה הכנסת והגבייה נעשית כדין. חוק הגנת השכר לא קבע תקרה לגביית דמי חבר והוא מאפשר לכל ארגון עובדים לקבוע את דמי החבר שמשלמים חבריו (ההסתדרות אף הפחיתה לאחרונה את דמי החבר שהיא גובה ל-0.9% מהשכר). עם זאת, החוק קבע תקרה לגביית דמי טיפול ארגוני – וההסתדרות גובה דמי טיפול ארגוני בשיעור נמוך מהמותר.

על פי עמדת ההסתדרות, היה על בית המשפט לדחות את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית על הסף בשל היעדר עילת תביעה וכי היחסים בין ארגון עובדים לבין העובדים החברים בו או מיוצגים על ידו אינם יחסים צרכניים.

בפסק דינו, בית המשפט המחוזי קיבל את טענות ההסתדרות בדבר היעדר עילה לתביעה ייצוגית ודחה את התביעה על הסף. בית המשפט קבע כי “בכל הקשור ליחסים שבין ארגון עובדים או ועד עובדים לבין חבריו קבעו בתי המשפט כי אין מדובר ביחסים שבין ‘עוסק’ לבין לקוח ואף ביחסים הנושאים אופן צרכני”.

בית המשפט הוסיף וציין כי “בענייננו, בכל הקשור לגביית דמי החבר או דמי הטיפול, אשר אינם נקבעים באופן פרטני מול כל עובד, אין מדובר בפעילות עסקית או מסחרית המבוצעת על ידי המשיבה המאפשרת לראותה כ’עוסק’, ואף אין מדובר בעסקה הנערכת בין העובדים למשיבה הנושאת אופי צרכני. אף לא מתקיים הרציונל העומד בבסיסו של חוק הגנת הצרכן, הוא צמצום פערי הכוחות בין העוסק ללקוח, שעה שהשירות הניתן על ידי המשיבה הוא ייצוג האינטרסים של העובדים עצמם, וזאת במטרה להתגבר דווקא על ‘חולשתו’ של העובד הבודד ועל פערי הכוחות ופערי המידע הקיימים בינו לבין המעסיק”.

לצד ההחלטה לדחות על הסף את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, חייב בית המשפט את פורום קהלת בהוצאות ההסתדרות בסך של 10,000 שקל.

Be the first to comment

Leave a Reply