נהנים היום וגם דואגים לעתיד / מאת איציק אסטרייכר

הטבות מס לעצמאי המפקיד לפנסיה והשתלמות

איציק אסטרייכר. יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני
איציק אסטרייכר. יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני

מדינת ישראל מעודדת את הציבור להפקיד כספים בתכניות פנסיוניות, באמצעות מתן הטבות מס. זאת כדי להבטיח את עתידם הכלכלי של החוסכים לאחר שיפרשו מעבודה. הטבות מס בקופות גמל ניתנות הן בעת ההפקדה והן בתקופת החיסכון.

לאורך שנים רבות בחרה המדינה לפעול בדרך של יצירת מוטיבציה לציבור על מנת שיחסוך כספים לתקופה שלאחר הפרישה מעבודה על ידי מתן הטבות מס. אבל הגישה השתנתה בשנת 2008 לגבי שכירים. צו ההרחבה לפנסיית חובה במשק נכנס לתוקף והוא יצר מציאות חדשה. מציאות בה לא מסתפקת המדינה רק בעידוד והגדלת המוטיבציה של הציבור להפקיד כספים לפנסיה, אלא בקביעת חובה על כל מעסיק להפקיד כספים לזכות עובד בתכנית פנסיונית.

אותו מהלך שנעשה בשנת 2008 לגבי שכירים בוצע גם לגבי עצמאים והחל מראשית 2017 גם אלו חייבים להפקיד לתכנית פנסיונית. לקראת סוף שנת 2018 רצוי לבחון את האפשרויות לניצול הטבות המס שמעניקה המדינה לעצמאי אשר מפקיד כספים בקופות גמל או קרן פנסיה ובקרן השתלמות.

עצמאי אשר מפקיד כספים לקופת גמל או לקרן פנסיה נהנה מהטבות מס משני סוגים: הטבת ניכוי, שמשמעותה הקטנת ההכנסה החייבת במס בסכום ההפקדה בקופת גמל או בקרן פנסיה, והטבת זיכוי שמשמעותה החזר מס בשיעור של 35% מסכום ההפקדה בקופת גמל או בקרן פנסיה. רשות המיסים מגדירה תקרת הכנסה שביחס אליה ניתן להפקיד כספים לתכנית פנסיונית ולנצל את הטבות המס. בשנת 2018 תקרת ההכנסה מסתכמת בסכום של 208,800 שקל. עצמאי רשאי להפקיד 16.5% מהכנסתו השנתית ועד תקרת ההכנסה, על מנת לזכות במלוא הטבות המס הניתנות למי שמפקיד בקופת גמל או בקרן פנסיה. כלומר, עצמאי המבקש לנצל את מלוא הטבות המס בשנת 2018 יפקיד סכום של 34,452 שקל (לפי 208,800 * 16.5%).

הטבות המס הנובעות מביצוע ההפקדה בתכנית פנסיונית נחלקות לשניים. בגין הפקדה בשיעור של 5.5% מן ההכנסה (ועד תקרת ההכנסה) נהנה עצמאי מהטבת זיכוי במס. כלומר עד 5.5% מהכנסה של 208,800 שקל ייהנה החוסך מהטבת זיכוי בשיעור של 35%. כלומר, החזר מס בסך 4,019 שקל. בגין הפקדה בשיעור של 11% מהכנסתו של עצמאי ועד תקרת ההכנסה נהנה עצמאי מהטבת ניכוי. זאת אומרת, עד 11% מהכנסה של 208,800 שקל נהנה החוסך מהטבת ניכוי, הטבה בשיעור המס השולי על הכנסתו ובמקסימום 48%. סכום ההפקדה המקסימלי בגינה ניתנת הטבת הניכוי הינו: 22,968 שקל. (לפי 208,800 * 11%). אם המס השולי על הכנסתו הוא 48% הרי הטבת המס בגין ההכרה בהוצאה מסתכמת בסכום של 11,025 שקל. כלומר, עצמאי יכול להפקיד עד 34,452 שקל ולקבל ממס הכנסה סכום של 15,044 שקל. משמעות הדבר ש-44% מסכום ההפקדה בתכנית פנסיונית ממומן בעצם על ידי מדינת ישראל.

עצמאי אשר יש לו הכנסות מעסק או ממשלח יד יכול במקביל להפקדות בקופת גמל או בקרן פנסיה להפקיד גם בקרן השתלמות וליהנות מהטבות מס ייחודיות, אשר מוענקות בגין הפקדות בקרן השתלמות. ראוי להדגיש שהטבות המס הנובעות מהפקדה בקרן השתלמות אינן באות על חשבון הטבות שניתן לקבל עבור הפקדות בקופת גמל או בקרן פנסיה.

עד סוף שנת 2018 יכול עצמאי להפקיד בקרן השתלמות סכום השווה ל-7% מהכנסתו השנתית ועד תקרת הכנסה שנתית של 261 אלף שקל. זאת אומרת, עצמאי יכול להפקיד בקרן השתלמות סכום מקסימלי של 18,240 שקל על מנת ליהנות מהטבת מס. הטבת המס שמעניקה רשות המסים לעצמאי שמפקיד בקרן השתלמות באה לידי ביטוי בהטבת ניכוי. הקטנת ההכנסה בגינה ישלם עצמאי מס הכנסה. רשות המיסים מכירה לצורך ניכוי מן ההכנסה החייבת במס סכום השווה ל-4.5% מן ההכנסה השנתית, כלומר מכירה לצורכי מס בסכום מקסימלי של 11,745 שקל. שווי הטבת המס הנובעת לעצמאי המפקיד בקרן השתלמות שווה ל-4.5% מהכנסתו כפול המס השולי שלו, או במילים אחרות, אם המס השולי על הכנסתו מסתכם בשיעור של 48%, הרי הטבת המס המקסימלית מסתכמת בסך של 5,638 שקל. עצמאי אשר מפקיד בשנת 2018 בקרן השתלמות את הסכום המרבי המאפשר לו ליהנות מהטבת מס בקרן השתלמות, יפקיד סכום של 18,240 שקל, כאשר מתוך סכום זה סך של 5,638 שקל הינו חלקה של רשות המסים בהפקדה. כלומר, מתוך סכום הפקדה של 18,240 שקל רק 12,602 שקל הינו חלקו של העצמאי בהפקדה וסך של 5,638 שקל נעשה בעצם על חשבון רשות המסים.

דבר נוסף ראוי לזכור. עצמאי המפקיד בקרן השתלמות, עד התקרה, פטור מתשלום מס רווחי הון על הרווחים שישיג בקרן השתלמות. מס רווחים אשר ישלם בכל מכשיר השקעה אחר דוגמת פיקדון שקלי, קרן נאמנות, מניות, אגרות חוב או תכניות חיסכון.

___

הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני.

Be the first to comment

Leave a Reply